Jeroen Bastiaanssen

Jeroen Bastiaanssen

Adviseur doelgroepenvervoer

Begin 2013 ben ik als planoloog afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Gedurende mijn studie heb ik me gespecialiseerd op het gebied van verkeersplanologie, omdat de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimte mij intrigeerde. Ik ben vervolgens afgestudeerd op het onderwerp vervoersarmoede, waarbij ik in Rotterdam heb onderzocht in hoeverre laaggeschoolde werkzoekenden door gebrek aan een auto beperkt worden in hun arbeidsre-integratie. Voor het merendeel van hen bleek het openbaar vervoer als alternatief van onvoldoende niveau om (potentiële) werklocaties te bereiken.

Deze vervoerproblemen doen zich voor in de steden, maar ook in het landelijk gebied waar door demografische krimp en schaalvergroting het voorzieningenniveau steeds verder verschraalt, de fiets geen noemenswaardige rol speelt en het openbaar vervoer onder druk staat van bezuinigingen. Kortom, een vraagstuk waarbij we ons moeten bedenken hoe we het vervoersysteem zo doelmatig en doeltreffend mogelijk in kunnen richten, rekening houdend met vervoerbehoeften van verschillende groepen en (toekomstige) ontwikkelingen.

Na mijn afstuderen ben ik me als onderzoeker op dit thema bezig gaan houden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onder leiding van dr. Karel Martens. Momenteel werk ik daar nog één dag in de week.
 
Per 1 oktober 2013 ben ik vier dagen per week als adviseur werkzaam bij Forseti, waar ik me bezig houd met de veelzijdige wereld van het doelgroepenvervoer. Een vervoerstak waar nog een duidelijke opgave ligt om vervoerstromen meer in onderlinge samenhang te organiseren en meer aan te laten sluiten op het reeds bestaande openbaarvervoersysteem. Het interessante van dit werk is dat dit raakt aan mijn werkzaamheden in Nijmegen, maar dan met een meer pragmatische, oplossingsgerichte insteek: welke handvatten kunnen we aanreiken om het vervoersysteem zo goed mogelijk in te richten? Hierin zit voor mij dan ook de interessante wisselwerking tussen mijn werk als onderzoeker en mijn werk als adviseur.
 
In mijn vrije tijd ga ik graag met (studie)vrienden een terrasje pakken, op stedentrip of de natuur in. Verder lees ik graag, waarbij onderwerpen op het gebied van geschiedenis, geografie en filosofie mijn grote interesse hebben.
 
Klik hier om mij te mailen!


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl