Doelgroepenvervoer

Forseti is gespecialiseerd in alle vormen van en facetten in het doelgroepenvervoer. De afgelopen jaren waren we vooral actief op het terrein van leerlingenvervoer en aanbestedingen van contractvervoer. Door kennis en ervaring te delen zijn wij de opdrachtgevers van doelgroepenvervoer nog beter van dienst!

Doelgroepenvervoer, ook wel contractvervoer genoemd, is een verzamelnaam voor verschillende vormen van aanvullend vervoer en is primair bedoeld voor reizigers die vanwege hun fysieke of psychische gesteldheid niet zelfstandig gebruik kunnen maken van eigen vervoer of het reguliere openbaar vervoer. Er is sprake van verschillende opdrachtgevers en verschillende wettelijke kaders. 

We onderscheiden de volgende vormen van doelgroepenvervoer:

•    Leerlingenvervoer
•    Regiotaxi / collectief vraag afhankelijk vervoer (CVV);
•    Wmo-vervoer;
•    AWBZ-vervoer;
•    WsW-vervoer;
•    Zittend ziekenvervoer (ZZV);
•    Valys;
•    Wia-vervoer.

“Wij denken met u mee om verschillende vervoervormen slim en efficiënt te organiseren en beheren”Beleidscyclus
Forseti adviseert en ondersteunt opdrachtgevers in alle fasen van de beleidscyclus: van beleidsontwikkeling tot inkoop, exploitatie, beheer, onderzoek en beleidsevaluatie rondom doelgroepenvervoer. Wij hebben veel kennis in huis van de verschillende vervoermogelijkheden, de wijze waarop opdrachtgevers dit kunnen organiseren, de eisen en wensen die diverse doelgroepen stellen aan het vervoer en niet te vergeten de beheer- en beheersbaarheid van het vervoer(contract). Daarbij hebben wij oog voor de belangen van alle betrokken partijen en de praktische uitvoerbaarheid. Onze adviseurs, allen afkomstig uit de vervoersector en hierdoor gevoed met ervaringen uit de praktijk, zijn u graag van dienst.

 

Contractbeheer&Monitoring

Het contract- of doelgroepenvervoer doet veel stof opwaaien. De kwaliteit van het vervoer is steeds vaker onderwerp van discussie. Er ligt een belangrijke taak voor opdrachtgevers om toe te zien op naleving van het contract, inzicht te hebben in de werkelijke kwaliteit van het vervoer en de beleving bij de reizigers. Forseti biedt u diverse mogelijkheden dit onafhankelijk te onderzoeken en te monitoren door:
  • het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek, zoals klanttevredenheidsonderzoek, mysteryguestonderzoek en audits;
  • opstellen van managementinformatie, monitoring en factuurcontrole, bijvoorbeeld met behulp van SmartFact;
  • monitoren van uw (begrote) kosten en de efficiency in het vervoer;
  • het bewaken van de naleving van de contractafspraken.
  • Dit zijn uw thermometers die het daadwerkelijke kwaliteitsniveau voor u in kaart brengen.
Download  onze leaflet kwaliteitsonderzoek en monitoring.

 

“Wij denken met u mee om verschillende vervoervormen slim en efficiënt te organiseren en beheren”

 
 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl