Kernwaarden & visie

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn bewust, bewogen en betrokken

Bewust
Wij zijn ons bewust van onze impact in de maatschappij en staan als organisatie en persoon achter de weloverwogen adviezen die wij uitbrengen.

Bewogen
Onze medewerkers zijn daadwerkelijk geraakt en bewogen door de onderwerpen waarin zij adviseren of ondersteunen.

Betrokken
Onze medewerkers hebben oog voor elkaar en de maatschappij. Zij zijn oprecht betrokken bij de onderwerpen waarin zij adviseren en de mensen waarmee zij samenwerken.

 

Visie

Forseti wil op haar eigen, unieke en pure manier bewust, bewogen en betrokken zijn bij de advisering en ondersteuning op het gebied van aanbesteden van diensten, leveringen in het algemeen en doelgroepenvervoer in het bijzonder. Daarvoor verdiepen we ons in ieders belangen, anticiperen we op alle relevante veranderingen in de maatschappij en ontwikkelen we voortdurend onze expertise, marktkennis, technieken en dienstverlening.

In de aanbestedingswereld lijken de juridische aspecten van de procedure de boventoon te gaan voeren. In deze wereld willen wij ons als procesbegeleider richten op diensten en leveringen waarbij we de beste brug kunnen slaan tussen materie en proces met een scherp gevoel voor de waarde voor de eindgebruiker. Onze procesbegeleiding in aanbestedingen moet leiden tot een goed evenwicht in belangen van inkoper en leverancier. Wij realiseren een betrouwbare en duurzame relatie tussen contractpartners. Borging van het juridische kader en proces is het vertrekpunt. Het leveren van de beste vertaling van de materie in een aanbesteding is wat Forseti als toegevoegde waarde wil bieden aan haar opdrachtgevers.

Binnen het doelgroepenvervoer achtten wij het vergroten van de zelfredzaamheid in mobiliteit van gebruikers en de beheersing van de kwaliteit en kosten als de belangrijkste uitdagingen. Als kenniscentrum op het gebied van leerlingenvervoer wil Forseti in vijf jaar uitgroeien tot het kenniscentrum op het gebied van alle vormen van doelgroepenvervoer waarin zij ondernemende, innovatieve en realistische oplossingen biedt. Wij willen voorop lopen en een sparringpartner zijn voor en met alle partijen die betrokken zijn bij beleidsvorming, aanbestedingstrajecten en beheer binnen het vakgebied doelgroepenvervoer. Wij willen een bijdrage leveren aan het vergroten van de kwaliteit van het doelgroepenvervoer tegen beheersbare en verantwoorde kosten.

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl