Werken bij Forseti is werken bij een evenwichtig en 

groeiend bedrijf


Klanten

Ons bureau krijgt opdrachten van (semi-)overheidsinstanties, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. 

Werkzaamheden 

Forseti heeft al sinds 1986 ervaring in het verzorgen van verkeers- en vervoerkundige aanbestedingen. Vanaf 2004 hebben we ons ook toegelegd op overige diensten (o.a. schoonmaak, administratiediensten, zorgdiensten, et cetera) – waarvoor we materiedeskundige partners hebben die onze juridische expertise aanvullen met vakinhoudelijke kennis. 

Forseti is marktleider aanbestedingen in de (personen)vervoersbranche. Vanuit deze ervaring en kennis heeft Forseti zich verder gespecialiseerd in het leerlingenvervoer en is nu thuis in alle fasen van het leerlingenvervoer. Forseti is dan ook hét kenniscentrum leerlingenvervoer van Nederland. Onze ervaring en kennis in het leerlingenvervoer wordt sinds 1 juni 2010* ook toegepast op het doelgroepenvervoer. Doelgroepenvervoer is een verzamelnaam voor verschillende vormen van aanvullend vervoer, gebaseerd op wettelijke kaders. Ook het vakgebied leerlingenvervoer valt onder doelgroepenvervoer. 

Forseti biedt advies en ondersteuning op het gebied van inkoop en aanbestedingen en in alle fasen van de beleidscyclus van het doelgroepenvervoer

Wij zijn een groeiende organisatie met een platte structuur en een open cultuur. De organisatie biedt veel afwisseling, is dynamisch en verandert snel. Forseti is gevestigd in Amsterdam, Delft, Groningen, Rosmalen en Zwolle.

Kernpunten van Forseti zijn:

  • kennisontwikkeling op het gebied van jurisprudentie en doelgroepenvervoer;
  • kennisinstituut leerlingenvervoer;
  • bewust, bewogen en betrokken met onze klanten en vakgebieden waarin we opereren;
  • verkrijgen benodigde marktkennis d.m.v. partnerships.

Medewerkers
Bij Forseti is ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Wij stimuleren medewerkers in:

  • zelfstandig opereren;
  • opleiding en kennisuitwisseling;
  • bewuste advisering.

Medewerkers van ons bureau zijn bewust van hun omgeving en het vakgebied waarin zij opereren, bewogen met ieders belangen en betrokken bij hun klanten. Zij houden van uitdagingen in het werk, hebben respect voor elkaar en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

* Het vakgebied doelgroepenvervoer viel voorheen onder Mobycon (zusterbedrijf van Forseti). Mobycon is een adviesbureau in verkeer, vervoer en mobiliteit. Forseti werkt nauw samen met Mobycon om onderling kennis, expertise en ervaring uit te wisselen. 

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl