Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u graag op de hoogte blijven van onze projecten, producten en ontwikkelingen, meld u dan hier aan voor onze digitale nieuwsbrief!

Actueel[02-12-2014]

Succesvolle studiereis naar Aalborg

Woensdag 26 november zijn we in de ochtendvroegte met 14 personen vanaf Schiphol afgereisd naar het Deense Aalborg. We hebben daar twee dagen lang alles kunnen zien en horen over de wijze waarop de Denen het doelgroepenvervoer in een regie-centrale organiseren. De trip naar Aalborg heeft voor iedereen ontzettend veel nieuwe kennis, inzichten, contacten en gezelligheid opgeleverd. Een geslaagde trip dus!

[02-07-2014]

Studiereis regiecentrales in Aalborg!

Een inspirerende studiereis voor OV en doelgroepenvervoer over regiecentrales in Aalborg, Denemarken!

[23-06-2014]

Persbericht: Jeroen Bastiaanssen winnaar SER-Scriptieprijs 2014

Jeroen Bastiaanssen winnaar SER-Scriptieprijs 2014

[28-04-2014]

Besparen op kosten cliëntenvervoer: zo pak je dat aan!

De kosten van het vervoer van cliënten kunnen voor zorginstellingen flink oplopen. Alle reden dus om hier kritisch naar te kijken. De mogelijkheden om besparingen te realiseren, liggen zowel in de organisatie zelf als daarbuiten. Wie slim doet, kan tot 30% besparen. Hoe pak je dat aan?

[17-04-2014]

Gaat u mee naar Monterey – U.S.A.?

Voor de internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer organiseren we een gezamenlijke deelname. Dit initiatief is genomen door CROW KpVV en Mobycon/Forseti.

[14-04-2014]

Jeroen Bastiaanssen genomineerd voor de SER Scriptieprijs 2014

De Sociaal Economische Raad (SER) reikt om de twee jaar een prijs uit voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs, welke moet gaan over een sociaal-economisch onderwerp. Dit jaar is Jeroen, junior adviseur doelgroepenvervoer bij Forseti en junior onderzoeker bij de Leerstoel Planologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, één van de drie genomineerden.

[10-04-2014]

Inkoopstrategie AWBZ-vervoer

Een belangrijke vraag is hoe gemeenten het huidige AWBZ-vervoer gaan inkopen. Dit is in veel regio’s nog niet concreet. Op hoofdlijnen bestaat een keuze tussen het onderbrengen van vervoer bij zorgaanbieders en het zelf voeren van regie hierop. Forseti kan u helpen bij het opstellen van een concrete inkoopstrategie voor dit vervoer.

[10-04-2014]

OV-mobiliteitsscan geeft inzicht in besparingspotentie

De OV-mobiliteitsscan geeft inzicht in de aanwezigheid van regulier openbaar vervoer op relaties waar reizigers nu met het doelgroepenvervoer reizen en dus in de OV-potentie van uw doelgroep. Het unieke aan deze scan is dat de ritdata worden geconfronteerd met data van OV-reisinformatie.


[10-04-2014]

Van onderzoek naar visie en uitwerking van efficiënter doelgroep

Forseti voert voor veel regio’s onderzoeken uit gericht op een efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer. Wij helpen regio’s na deze onderzoeken ook verder bij het zetten van concrete vervolgstappen, zoals het organiseren van bijeenkomsten, inzichtelijk maken van vervoerkundige binding, verkennen van alternatieve regiemodellen, het uitwerken van visiedocumenten, het voorbereiden van nieuwe aanbestedingen, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en het leveren van een procesbegeleider.


 

 

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl