[10-10-2013]

Aanbesteden leerlingenvervoer met marktkennis aan tafel!

Zeer waarschijnlijk staat uw gemeente dit schooljaar voor de keuze om het contract voor het leerlingenvervoer al dan niet aan te besteden. Een keuze waarbij wij u graag adviseren. Hoe eerder hoe beter! Onze ervaring heeft geleerd dat een tijdige en gedegen aanbesteding u veel geld kan besparen. Enkele zaken die voor u van belang zijn, hebben wij op een rij gezet.

[20-06-2013]

OV-Training voor Wmo-consulenten

Het deelnemen van Wmo’ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de praktijk blijkt dat veel Wmo’ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Ook zien wij vaak dat Wmo-consulenten onvoldoende kennis en ervaring hebben met het OV.

[25-02-2013]

Benchmark en intervisie leerlingenvervoer op maat

Reeds meerdere jaren voert Forseti een benchmarkonderzoek leerlingenvervoer uit onder alle Nederlandse gemeenten. De resultaten leveren een beeld op van landelijke cijfers met onderscheid naar omvang van de gemeente. De resultaten van deze jaarlijkse benchmark worden op dit moment in een managementsamenvatting gedeeld met de deelnemers aan de benchmark. Dit zijn resultaten van gemiddelden over alle deelnemende gemeenten.

Quickscan besparing cliëntenvervoer AWBZ

AWBZ-instellingen worden in 2013 geconfronteerd met een aanzienlijke bezuiniging op het cliëntenvervoer. Door een forse verlaging van de huidige normtarieven en gelijktijdige afschaffing van de nacalculatie betekent dat een halvering van de vervoervergoedingen.

De conversatietool helpt u de dialoog over 't vervoer verbeteren

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbestedende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalitatief goed contractvervoer voor de reiziger! Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.

Monitoring en factuurcontrole

Forseti biedt u verschillende instrumenten om de kwaliteit en ontwikkelingen binnen uw vervoersysteem aan de hand van ritgegevens te monitoren en de rechtmatigheid van uw vergoedingen aan de vervoerder te controleren.

Kwaliteitsonderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar klanttevredenheid, mysteryguestonderzoek, diepte-analyses van vervoerdata en audits. Door onze nauwe samenwerking met zusterbedrijf Mobycon kunnen wij gebruik maken van een sterke onderzoeksafdeling. Door deze combinatie van onderzoekservaring en specialistische kennis op het gebied van contractvervoer geven wij u tevens concrete en praktische adviezen op basis van de onderzoeksresultaten

Webapp: LEERLINGENVERVOER.NU

Compleet script voor aanvragen en afhandelen leerlingenvervoer Leerlingenvervoer.nu is een webbased digitaal loket leerlingenvervoer en is de vervanging van de huidige papieren aanvraagprocedure. Het ondersteunt uw organisatie bij een snelle, accurate, eerlijke en goedkopere afhandeling van de aanvragen.

Pool medewerkers leerlingenvervoer

De uitvoering vraagt veel kennis, vaardigheden en tijd. Een dagelijks aanspreekpunt is daarom noodzakelijk. De zomermaanden zorgen bovendien bij veel gemeenten voor een piek in het verwerken van aanvragen voor het leerlingenvervoer. Daarnaast kan, als gevolg van ziekte, extra werk of anderszins, het gebeuren dat u tijdelijk iemand op uw locatie nodig heeft bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. De ervaren en opgeleide medewerkers van Forseti kunnen u daarbij helpen.

Tevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer

Het LTL is ontwikkeld in samenwerking met beleidsmakers van diverse gemeenten. Het geeft u inzicht in hoe ouders het aangepaste vervoer en de dienstverlening door de gemeente ervaren. U hoort zo niet alleen de problemen, maar krijgt juist ook inzicht in dat wat goed gaat. Het unieke van het LTL is dat wij daarnaast uw scores vergelijken met de scores van andere gemeenten. U krijgt dus antwoord op de vraag of uw gemeente het beter doet dan gemiddeld of juist slechter. En dat voor alle belangrijke aspecten van het leerlingenvervoer. Op deze manier kunt u de kwaliteit nog beter sturen!

SmartFact

SmartFact is de online monitoringstool van Forseti voor collectieve vervoersystemen.

Quickscan leerlingenvervoer: meer met minder

Met onze kennis en ervaring onderzoeken wij door middel van een quickscan de mogelijkheden om meer uit uw leerlingenvervoer te halen. Enerzijds door te kijken of de huidige uitgaven verlaagd kunnen worden en anderzijds door te verkennen of de zelfredzaamheid van de leerlingen vergroot kan worden door de inzet van andere vervoermiddelen.

Smartwheels

Uw registratie- en communicatiemiddel voor het leerlingenvervoer Loopt de communicatie over het leerlingenvervoer bij u niet helemaal optimaal? Gaan er onnodig gegevens verloren? Smartwheels is dé oplossing voor het optimaal inrichten, sturen en beheren van de vervoersprocessen in het leerlingenvervoer. Smartwheels is een webbased applicatie voor de registratie van en communicatie over het leerlingenvervoer met de vervoerder(s). Het enige vereiste is beschikking hebben over een internetverbinding.

Traffact

Factuurcontrole met Traffact Om factuurcontroles snel en efficiënt uit te kunnen voeren gebruiken wij onze webapplicatie ‘Traffact’. Deze webapplicatie is door Forseti ontwikkeld om efficiënt de juistheid van de factuur vast te stellen en de opdrachtgever te voorzien van diverse managementrapportages. Analyse van de kostenontwikkeling en het monitoren van uw begroting zijn vaste onderdelen van onze maandrapportages. Ook indicatoren en trends uit het vervoer zoals bezettingsgraad, aantal ritten en voertuiginzet worden in onze maandelijkse rapportages duidelijk weergegeven.

OVmaatje

Het OVmaatje is een persoon die kinderen letterlijk aan de hand neemt in het openbaar vervoer. Zijn of haar doel is om tijdelijk met de leerlingen mee te reizen met OV van en naar school. Sommige leerlingen worden nu op basis van een vergoeding voor het leerlingenvervoer met de taxi (aangepast vervoer) naar school gebracht, Deze kinderen kunnen door het OVmaatje getraind worden te reizen met openbaar vervoer en niet meer aangewezen te zijn op het vervoer met een taxi.


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl