Leerlingenvervoer

Forseti heeft al ruim 10 jaar ervaring in het verzorgen van verkeers- en vervoerskundige aanbestedingen. Forseti groeide uit tot marktleider aanbestedingen in het leerlingenvervoer. Vanuit deze ervaring en kennis heeft Forseti zich verder gespecialiseerd in het leerlingenvervoer en is nu thuis in alle facetten van het leerlingenvervoer. Vanaf het ontwikkelen of aanpassen van beleid tot en met de nazorg en het beheer in uw lopende contracten is Forseti uw betrouwbare partner. Onze adviseurs kunnen u in alle fasen van het leerlingenvervoer behulpzaam zijn. Wij kunnen u ook extra capaciteit bieden bij de invoering van het leerlingenvervoer.

Forseti is uitgegroeid tot hét kenniscentrum op het gebied van leerlingenvervoer.


Beleid&Strategie 

 • het ontwikkelen van uw aanvraagformulieren leerlingenvervoer;
 • het digitaliseren van de aanvraagprocedure door middel van LEERLINGENVERVOER.NU;
 • het aanpassen van uw beschikkingen;
 • het komen tot een nieuwe Verordening Leerlingenvervoer;
 • beleidsondersteuning op locatie; 
 • het werkproces van leerlingenvervoer;
 • de bezwaar- en/of beroepsprocedure;
 • het ontwikkelen van alternatieve vervoerswijzen (zoals OVmaatje en OV4U).
 “Verandering in leerlingenvervoer kan alleen met denken in mogelijkheden”
 • het begeleiden van het proces in Europese aanbestedingen;
 • het adviseren met betrekking tot de contractinhoud;
 • besteksvoorbereidingen;
 • procesbewaking gehele procedure van begin tot eind;
 • projectsecretariaat aanbesteding;
 • beoordeling inschrijvingen;
 • contractbesprekingen.

 

Contractbeheer&Monitoring, Onderzoek&Evaluatie

 • het monitoren van uw (begrote) kosten en de efficiency in het vervoer;
 • factuurcontrole door middel van Traffact (linken aan interne pagina);
 • het bewaken van de naleving van de contractafspraken;
 • het bemiddelen in mogelijke conflicten;
 • het controleren of opstellen van de routeplanningen;
 • efficiënter maken van de communicatiestromen en documentatie met behulp van Smartwheels.
 
 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl