Producten[20-06-2013]

OV-Training voor Wmo-consulenten

Het deelnemen van Wmo’ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de praktijk blijkt dat veel Wmo’ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Ook zien wij vaak dat Wmo-consulenten onvoldoende kennis en ervaring hebben met het OV.

OVmaatje

Het OVmaatje is een persoon die kinderen letterlijk aan de hand neemt in het openbaar vervoer. Zijn of haar doel is om tijdelijk met de leerlingen mee te reizen met OV van en naar school. Sommige leerlingen worden nu op basis van een vergoeding voor het leerlingenvervoer met de taxi (aangepast vervoer) naar school gebracht, Deze kinderen kunnen door het OVmaatje getraind worden te reizen met openbaar vervoer en niet meer aangewezen te zijn op het vervoer met een taxi.

Traffact

Factuurcontrole met Traffact Om factuurcontroles snel en efficiënt uit te kunnen voeren gebruiken wij onze webapplicatie ‘Traffact’. Deze webapplicatie is door Forseti ontwikkeld om efficiënt de juistheid van de factuur vast te stellen en de opdrachtgever te voorzien van diverse managementrapportages. Analyse van de kostenontwikkeling en het monitoren van uw begroting zijn vaste onderdelen van onze maandrapportages. Ook indicatoren en trends uit het vervoer zoals bezettingsgraad, aantal ritten en voertuiginzet worden in onze maandelijkse rapportages duidelijk weergegeven.

Smartwheels

Uw registratie- en communicatiemiddel voor het leerlingenvervoer Loopt de communicatie over het leerlingenvervoer bij u niet helemaal optimaal? Gaan er onnodig gegevens verloren? Smartwheels is dé oplossing voor het optimaal inrichten, sturen en beheren van de vervoersprocessen in het leerlingenvervoer. Smartwheels is een webbased applicatie voor de registratie van en communicatie over het leerlingenvervoer met de vervoerder(s). Het enige vereiste is beschikking hebben over een internetverbinding.

Webapp: LEERLINGENVERVOER.NU

Compleet script voor aanvragen en afhandelen leerlingenvervoer Leerlingenvervoer.nu is een webbased digitaal loket leerlingenvervoer en is de vervanging van de huidige papieren aanvraagprocedure. Het ondersteunt uw organisatie bij een snelle, accurate, eerlijke en goedkopere afhandeling van de aanvragen.

De conversatietool helpt u de dialoog over 't vervoer verbeteren

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbestedende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalitatief goed contractvervoer voor de reiziger! Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl