Producten[20-06-2013]

OV-Training voor Wmo-consulenten

Het deelnemen van Wmo’ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de praktijk blijkt dat veel Wmo’ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Ook zien wij vaak dat Wmo-consulenten onvoldoende kennis en ervaring hebben met het OV.

De conversatietool helpt u de dialoog over 't vervoer verbeteren

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbestedende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalitatief goed contractvervoer voor de reiziger! Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.

Quickscan besparing cliëntenvervoer AWBZ

AWBZ-instellingen worden in 2013 geconfronteerd met een aanzienlijke bezuiniging op het cliëntenvervoer. Door een forse verlaging van de huidige normtarieven en gelijktijdige afschaffing van de nacalculatie betekent dat een halvering van de vervoervergoedingen.

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl