Producten[20-06-2013]

OV-Training voor Wmo-consulenten

Het deelnemen van Wmo’ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de praktijk blijkt dat veel Wmo’ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Ook zien wij vaak dat Wmo-consulenten onvoldoende kennis en ervaring hebben met het OV.

OVmaatje

Het OVmaatje is een persoon die kinderen letterlijk aan de hand neemt in het openbaar vervoer. Zijn of haar doel is om tijdelijk met de leerlingen mee te reizen met OV van en naar school. Sommige leerlingen worden nu op basis van een vergoeding voor het leerlingenvervoer met de taxi (aangepast vervoer) naar school gebracht, Deze kinderen kunnen door het OVmaatje getraind worden te reizen met openbaar vervoer en niet meer aangewezen te zijn op het vervoer met een taxi.

Webapp: LEERLINGENVERVOER.NU

Compleet script voor aanvragen en afhandelen leerlingenvervoer Leerlingenvervoer.nu is een webbased digitaal loket leerlingenvervoer en is de vervanging van de huidige papieren aanvraagprocedure. Het ondersteunt uw organisatie bij een snelle, accurate, eerlijke en goedkopere afhandeling van de aanvragen.

Kwaliteitsonderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar klanttevredenheid, mysteryguestonderzoek, diepte-analyses van vervoerdata en audits. Door onze nauwe samenwerking met zusterbedrijf Mobycon kunnen wij gebruik maken van een sterke onderzoeksafdeling. Door deze combinatie van onderzoekservaring en specialistische kennis op het gebied van contractvervoer geven wij u tevens concrete en praktische adviezen op basis van de onderzoeksresultaten

Monitoring en factuurcontrole

Forseti biedt u verschillende instrumenten om de kwaliteit en ontwikkelingen binnen uw vervoersysteem aan de hand van ritgegevens te monitoren en de rechtmatigheid van uw vergoedingen aan de vervoerder te controleren.

Quickscan besparing cliëntenvervoer AWBZ

AWBZ-instellingen worden in 2013 geconfronteerd met een aanzienlijke bezuiniging op het cliëntenvervoer. Door een forse verlaging van de huidige normtarieven en gelijktijdige afschaffing van de nacalculatie betekent dat een halvering van de vervoervergoedingen.

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl