Quickscan leerlingenvervoer: meer met minder

Met onze kennis en ervaring onderzoeken wij door middel van een quickscan de mogelijkheden om meer uit uw leerlingenvervoer te halen. Enerzijds door te kijken of de huidige uitgaven verlaagd kunnen worden en anderzijds door te verkennen of de zelfredzaamheid van de leerlingen vergroot kan worden door de inzet van andere vervoermiddelen.

Vaak hebben gemeenten te maken met hoge kosten in het leerlingenvervoer, waarop zij graag meer grip krijgen. Dit is voor een gemeente aanleiding om een analyse te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om in het leerlingenvervoer een kostenbesparing te realiseren. Forseti heeft hiervoor de quickscan leerlingenvervoer. In de quickscan zal het beleid, de uitvoering en het vervoerscontract van het leerlingenvervoer onderzocht worden. 

Met de deskundigheid die Forseti in huis heeft zijn we in staat om aan de hand van de quickscan aanbevelingen te doen die kunnen leiden tot:

  • Een kostenverlaging in het leerlingenvervoer, plus de geschatte omvang daarvan;

  • Een rechtmatige uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer;
  • Een efficiënte en rechtmatige uitvoering van het leerlingenvervoer in het algemeen;
  • Het vormen van eenduidig beleid en het benutten van beleidsruimte;
  • Inzicht in de mogelijkheden van alternatieve vervoermogelijkheden in het leerlingenvervoer en de geleidelijke invoer ervan;
  • Verhogen van de zelfredzaamheid van leerlingen;
  • Het realiseren van een realistisch factuurbeheer conform contract;
  • Samenwerking met omliggende gemeenten;
  • Verbeteringen voor de volgende aanbesteding.

Wilt u meer informatie over de quickscan? Neemt u dan contact met ons op. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl