Smartwheels

Uw registratie- en communicatiemiddel voor het leerlingenvervoer

Loopt de communicatie over het leerlingenvervoer bij u niet helemaal optimaal? Gaan er onnodig gegevens verloren? Smartwheels is dé oplossing voor het optimaal inrichten, sturen en beheren van de vervoersprocessen in het leerlingenvervoer. 

Smartwheels is een webbased applicatie voor de registratie van en communicatie over het leerlingenvervoer met de vervoerder(s). Het enige vereiste is beschikking hebben over een internetverbinding.

Gebruik applicatie
De applicatie kan gebruikt worden door gemeenten die leerlingenvervoer centraal of (deels) decentraal georganiseerd hebben. Door de flexibiliteit in de opbouw van de applicatie is deze op vrijwel elk vervoersproces en alle opdrachtgever(s) toe te passen. Alle gebruikers krijgen elk hun eigen inlogcode en ‘rechten’ in het systeem. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat Forseti voor u de administratie verzorgt via Smartwheels. U kunt dan uw huidige werkproces behouden, maar toch uw registratie en rechtmatigheid van facturen 100% waterdicht krijgen. 


Voordelen Smartwheels

 • Complete registratie inclusief historie van uw leerlinggegevens met betrekking tot het (taxi)vervoer.
 • Geautomatiseerde, eenduidige en ‘ruisloze’ communicatie met uw vervoerder(s);
 • Altijd inzicht in de status van uw doorgegeven mutaties;
 • Een perfecte aansluiting op de maandelijkse factuurcontrole van Forseti;
 • Een verlichting in de taak van de vervoerder door de uniforme en complete registratie en communicatie;
 • Managementinformatie op maat zowel te exporteren en verkrijgbaar in rapportages;
 • Vervangt grotendeels uw telefoon-, mail- en faxverkeer met vervoerder(s);
 • Voorkomt discussies over mutaties;
 • Weergave van locaties en routes op kaart in Google-maps;
 • Koppelbaar met uw mid- en backofficesystemen.


Functies in Smartwheels 

 • Registratie en beheer cliënten en kenmerken;
 • Registratie en beheer vervoersbehoeften van cliënten (dagen van de week, heen/terug, et cetera);
 • Registratie en beheer incidenteel tijdelijk (taxi)vervoer;
 • Registratie en beheer incidenten, klachten en verbetervoorstellen;
 • Registratie en beheer locaties (onder andere wonen, werken, onderwijs, recreatie en sport);
 • Managementinformatie ten behoeve van budgettering en kostenbeheersing;
 • Registratie en beheer contractpartners (vervoerders);
 • Registratie en beheer afwezigheid in verband met ziekte, verlof en vakantie;
 • Flexibele communicatie en registratie bij tijdelijke afwijking van het reispatroon;
 • Kwantiteitenrapportages ten behoeve van factuurcontrole op periodieke factuur contracthouder;
 • Statusopvolging en monitoring bewaking voortgang en afhandeling afspraken en dergelijke. 


Implementatie Smartwheels
U kunt Smartwheels op ieder gewenst moment implementeren in uw bedrijfsvoering. Forseti verzorgt de gehele implementatie en het beheer. Smartwheels is ontwikkeld door EFCO-Solutions BV (linken). In samenwerking met Forseti wordt de applicatie continu doorontwikkeld om alle gebruikers nog beter van dienst te kunnen zijn en te komen tot kwalitatief hoogwaardig vervoer voor de juiste prijs!


Smartwheels; de manier om uw vervoer te organiseren, registreren, communiceren en monitoren! 

 Voor meer informatie kunt u ons per mail of telefonisch bereiken via 073 -523 1060. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl