OVmaatje

Het OVmaatje* is een persoon die kinderen letterlijk aan de hand neemt in het openbaar vervoer. Zijn of haar doel is om tijdelijk met de leerlingen mee te reizen met OV van en naar school. Sommige leerlingen worden nu op basis van een vergoeding voor het leerlingenvervoer met de taxi (aangepast vervoer) naar school gebracht. Deze kinderen kunnen door het OVmaatje getraind worden te reizen met openbaar vervoer, ze zijn dan niet meer aangewezen op het vervoer met een taxi.  

Het OVmaatje laat de kinderen zien: 

  • hoe het OV werkt; 
  • hoe ze zich horen te gedragen; 
  • hoe het gaat als ze tijdens de reis moeten overstappen; 
  • hoe ze hun reis uitstippelen; 
  • wat ze moeten doen als er tijdens de reis een wijziging optreedt; 
  • hoe ze van de laatste halte naar school moeten lopen;
  • het maatje begeleidt de kinderen bij alle andere zaken waar ze tijdens het reizen naar school tegen aan kunnen lopen. 

Effect

Een groot deel van de kinderen, die nu met het aangepaste vervoer naar school worden gebracht, hebben in meer of mindere mate een handicap. Vaak wordt gedacht dat juist deze kinderen niet ‘geschikt’ zijn om met het openbaar vervoer te reizen. Het is ook niet voor ieder gehandicapt kind weggelegd. Maar veel meer kinderen vinden het juist geweldig om al dan niet met een OVmaatje met de trein of bus te reizen. Ze doen op een gecontroleerde manier reiservaring op en raken vertrouwd met het openbaar vervoer. Ze worden flexibeler, mobieler en zelfstandiger in het verkeer. Ze ervaren een gevoel van trotsheid wanneer zij zelf naar school kunnen reizen en hebben de rest van hun leven baat bij deze ervaringen. Het vergroot de zelfstandigheid van het kind. Ook ervaren ouders een grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het schoolvervoer van hun kind. 

 

*Ook een maatje voor volwassenen

OVmaatje kan ook ingeschakeld worden voor volwassenen. Forseti is samen met MEE Ijsseloevers (linken) onderdeel van een project in Zwolle. Het project ‘MEE op Weg’ richt zich op mensen met een beperking tussen 14 en 30 jaar in Zwolle, die gebruik maken van Wmo-vervoer en/of leerlingenvervoer. ‘MEE op Weg’ (linken) laat mensen meer mogelijkheden zien om van A naar B (bijvoorbeeld van huis naar school) te reizen dan alleen het vervoer per speciale bus of taxi. Denk bijvoorbeeld aan de stadsbus of fiets maar lopend kan ook. Deelnemers kunnen daarbij steun krijgen van een OVmaatje.
 
Voor meer informatie kunt u ons per mail of telefonisch bereiken via 073 -523 1060.


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl