[25-02-2013]

Benchmark en intervisie leerlingenvervoer op maat

Reeds meerdere jaren voert Forseti een benchmarkonderzoek leerlingenvervoer uit onder alle Nederlandse gemeenten. De resultaten leveren een beeld op van landelijke cijfers met onderscheid naar omvang van de gemeente. De resultaten van deze jaarlijkse benchmark worden op dit moment in een managementsamenvatting gedeeld met de deelnemers aan de benchmark. Dit zijn resultaten van gemiddelden over alle deelnemende gemeenten.

Forseti biedt gemeenten nu de mogelijkheid om een eigen benchmark op maat te krijgen. Gemeenten kunnen zich hiervoor samen met meerdere gemeenten aanmelden. Omdat de kracht van de benchmark ook zit in het leren van elkaar is hieraan een intervisiemoment gekoppeld waarin de resultaten van de deelnemende gemeenten worden gedeeld en interactie is over mogelijke verbeterpunten. Vanuit Forseti wordt dit ondersteund door Jeroen Peters, juridisch specialist leerlingenvervoer.

Met een benchmark op maat voor uw gemeente gevolgd door een intervisiemoment met andere gemeenten onder begeleiding van een deskundig adviseur versterkt u in korte tijd uw kennis en mogelijkheden meer grip te krijgen op uw leerlingenvervoer.

Meer informatie, neem contact op met Hanneke van de Ven via info@forseti.nl of bel ons kantoor (073) 5231060

Al vanaf € 445,- per gemeente
 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl