Quickscan besparing cliëntenvervoer AWBZ

AWBZ-instellingen worden in 2013 geconfronteerd met een aanzienlijke bezuiniging op het cliëntenvervoer. Door een forse verlaging van de huidige normtarieven en gelijktijdige afschaffing van de nacalculatie betekent dat een halvering van de vervoervergoedingen.
Zorginstellingen moeten anticiperen op deze ontwikkelingen en nadenken over toekomstig beleid: maatregelen nemen zodat cliënten zoveel mogelijk gebruik kunnen blijven maken van taxivervoer en het vervoer financieel beheersbaar blijft.

Forseti is uw partner bij het zo snel mogelijk realiseren van lagere vervoerkosten. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van doelgroepenvervoer en bezitten de kennis, kunde en tools om met u strategische keuzes te maken en adequate en creatieve maatregelen te nemen.

Forseti heeft een quickscan ontwikkeld, die voor uw actuele situatie de financiële consequenties in kaart brengt en quick wins aandraagt om uw kosten voor het cliëntenvervoer op de korte termijn daadwerkelijk te verlagen. Daar is nog veel winst te halen! Wij brengen huidige vervoerbewegingen in kaart en analyseren:
  • de efficiency van uw cliëntenvervoer;
  • de organisatie van het bestelproces en registratie daarvan;
  • aantal vervoercontracten en vergoedingssystematiek;
  • wijze waarop vervoerders (rechtmatig) factureren.

De quickscan sluit af met concrete adviezen voor:

  • het realiseren van een kostenverlaging in het cliëntenvervoer in een stappenplan;
  • het vormen van eenduidig beleid in uw organisatie;
  • een goede inrichting van het bestelproces dat stuurt op kosten;
  • optimaliseren van routeplanningen;
  • professioneel contractbeheer en realistisch factuurbeheer conform contract;
  • verbeteringen voor toekomstig marktconform inkoop van uw vervoer.

Op basis van deze quickscan bent u in staat weloverwogen keuzes te maken, zodat u
op de langere termijn meer grip houdt op de kosten voor uw cliëntenvervoer.  Vervolgens kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een strategische visie, het realiseren van een optimalisatie in uw routevoering, slimme inkoop, professioneel contractbeheer en herinrichting van het bestelproces. Desgewenst kunnen wij taken van u overnemen of dit proces voor u begeleiden.

Meer informatie:

Aarzel niet en laat u door ons verder informeren over de mogelijkheden. Wij zoeken graag samen met u naar de meest passende oplossing voor uw organisatie. Neem contact op voor een afspraak met onze adviseur Marcel Slotema via (073) 523 10 60 of m.slotema@forseti.nl.


 


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl