Monitoring en factuurcontrole

Forseti biedt u verschillende instrumenten om de kwaliteit en ontwikkelingen binnen uw vervoersysteem aan de hand van ritgegevens te monitoren en de rechtmatigheid van uw vergoedingen aan de vervoerder te controleren.

Door het opstellen van overzichtelijke managementrapportages met de belangrijkste prestatie-indicatoren van uw vervoersysteem heeft u in één handomdraai inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen. Wij leggen daarbij een link tussen de vervoerskosten en de beschikbare budgetten.

Ook controleren wij de rechtmatigheid van uw vergoedingen aan de vervoerder. Wij gaan na of de factuur volgens geldende afspraken is opgesteld en of de onderliggende ritinformatie voldoet aan de gestelde eisen. Diverse redenen kunnen aanleiding zijn om als opdrachtgever nader onderzoek te willen uitvoeren op de beschikbare ritgegevens. Onze data-experts zijn in staat om diverse

diepte-analyses uit te voeren die inzicht geven in de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze gegevens.

Voor bovengenoemde monitoring en controle beschikt Forseti ook over de online monitoringstools SmartFact. Het is belangrijk om tijdens het voortraject naar een aanbesteding te bepalen hoe het beheer wordt ingericht.

Neem voor meer informatie contact op ons via telefoonnumer 073 - 523 10 60. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl