Kwaliteitsonderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar klanttevredenheid, mysteryguestonderzoek, diepte-analyses van vervoerdata en audits. Door onze nauwe samenwerking met zusterbedrijf Mobycon kunnen wij gebruik maken van een sterke onderzoeksafdeling. Door deze combinatie van onderzoekservaring en specialistische kennis op het gebied van contractvervoer geven wij u tevens concrete en praktische adviezen op basis van de onderzoeksresultaten.

Wij onderzoeken voor u de mate van tevredenheid over het vervoer onder de reizigers. Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) beoordeelt niet de feitelijke uitvoering, maar de beleving en waardering van de reizigers. De resultaten van het KTO zijn daarmee de beste indicatie of het vervoer voldoet aan de wensen en verwachtingen van de reizigers. Wij voeren voor diverse opdrachtgevers KTO’s uit, doorgaans in de vorm van een (telefonische of schriftelijke) enquête onder cliënten die door middel van een representatieve steekproef zijn geselecteerd en die recent gebruik hebben gemaakt van het vervoerssysteem. Wij beschikken over standaard (doorontwikkelde) vragenlijsten, die desgewenst worden aangepast. Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten met klantenpanels om onderzoeksresultaten te bespreken en nader met gebruikers in te zoomen op de kwaliteitsaspecten.

Tijdens een mysteryguestonderzoek test een mysteryguest aan de hand van een vooraf opgesteld logboek de kwaliteit van de dienstverlening van de vervoerder op straat, zoals stiptheid, behulpzaamheid, vriendelijkheid, netheid etcetera. Aan de hand van deze logboekgegevens controleren wij de kwaliteit van de ritdata door de geregistreerde tijden met elkaar te vergelijken.

Onze auditors bezoeken regelmatig vervoerders om de bedrijfsvoering te inspecteren. Een auditor gaat na hoe de vervoerder de kwaliteit van de uitvoering binnen de eigen organisatie heeft geborgd, zoals de processen ritaanname- en -administratie, personeel en het wagenparkbeheer.

Met Forseti bent u verzekerd van een klantgerichte benadering en kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Onze werkwijze? Snel, efficiënt, met oog voor uw wensen én betaalbaar met behoud van kwaliteit.
Neem voor meer informatie contact op
met ons via telefoonnummer (073) 523 10 60. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl