Nieuws[02-07-2014]

Studiereis regiecentrales in Aalborg!

Een inspirerende studiereis voor OV en doelgroepenvervoer over regiecentrales in Aalborg, Denemarken!

[23-06-2014]

Persbericht: Jeroen Bastiaanssen winnaar SER-Scriptieprijs 2014

Jeroen Bastiaanssen winnaar SER-Scriptieprijs 2014

[28-04-2014]

Besparen op kosten cliëntenvervoer: zo pak je dat aan!

De kosten van het vervoer van cliënten kunnen voor zorginstellingen flink oplopen. Alle reden dus om hier kritisch naar te kijken. De mogelijkheden om besparingen te realiseren, liggen zowel in de organisatie zelf als daarbuiten. Wie slim doet, kan tot 30% besparen. Hoe pak je dat aan?

[17-04-2014]

Gaat u mee naar Monterey – U.S.A.?

Voor de internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer organiseren we een gezamenlijke deelname. Dit initiatief is genomen door CROW KpVV en Mobycon/Forseti.

[10-04-2014]

Studiereis Scandinavië

Forseti is samen met Mobycon bezig met de voorbereidingen van een studiereis naar Scandinavië. Daar heeft men al jarenlang ervaring met het bundelen van vervoervormen in één systeem. Deze reis van drie dagen is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met doelgroepenvervoer.

[13-02-2014]

Bedragen leerlingenvervoer 2014-2015

Bedragen leerlingenvervoer 2014-2015

[07-01-2014]

Invoering passend onderwijs per 1 augustus 2014

Flyer passend onderwijs per 1 augustus 2014.

[24-12-2013]

Vervoer dagbesteding extramuraal

Brochure KpVV

[19-12-2013]

Nieuwe drempelbedragen voor EU-aanbestedingen 2014-2015 bekend

Nieuwe drempelbedragen voor EU-aanbestedingen 2014-2015 bekend

[03-12-2013]

Regiecentrale: wat is het en hoe werkt het?

Forseti en Mobycon zijn in diverse regio's betrokken bij onderzoeken en processen gericht op efficiënter doelgroepenvervoer. Steeds vaker wordt in deze zoektocht ook gekeken naar de mogelijkheden van een regiecentrale. Voor het KpVV hebben Forseti en Mobycon daarom een brochure opgesteld die nader uitleg geeft over de werking van de regiecentrale, de voor- en nadelen van de centrale op een rij zet en helpt met het beantwoorden van de vraag of een regiecentrale een interessant oplossingsrichting kan zijn.

[11-11-2013]

Zevende inspiratiedag groot succes!

Forseti organiseerde afgelopen donderdag (7-11-2013) haar zevende inspiratiedag “Leerlingenvervoer: Passend onderwijs met passend vervoer”. De dag was een groot succes. De deelnemers waren enthousiast over de presentaties.

[10-10-2013]

Een aanvraag leerlingenvervoer afhandelen in twee minuten

Een aanvraag leerlingenvervoer afhandelen in twee minuten, kan dat?

[10-10-2013]

Kostenbeheersing

“Een loods is een specialist met grote bekendheid van het plaatselijk vaarwater, die kapiteins adviseert bij het navigeren door een bepaald gebied, in het bijzonder nauwe vaarwaters, rivieren en havens. Loodsen zijn vaak ervaren zeelieden, die na een lange opleiding als loods mogen varen, eerst op kleinere schepen, daarna op de grote. De kapitein blijft eindverantwoordelijk, de loods heeft slechts een adviserende functie tegenover de officier van de wacht. Het is aan de kapitein om het advies van de loods op te volgen.”

[30-09-2013]

Besparingspotentie in beeld met OV-mobiliteitscan Wmo

De financiële beheersbaarheid van het Wmo-vervoer staat flink onder druk. Enerzijds is er de wens en noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen, maar anderzijds hebben zij te maken met een toenemend beroep op de Wmo- en regiotaxivoorziening als gevolg van een steeds meer vergrijzende bevolking.

[30-09-2013]

Enthousiasme bij OV-Training voor Wmo-consulenten

Onbekend maakt onbemind. En om hier verandering in te brengen moeten juist de eerste aanspreekpunten voor Wmo’ers, de Wmo-consulenten, vertrouwd worden met het OV. Het doel van deze training is om Wmo-consulenten inzicht te geven in de huidige mogelijkheden en beperkingen van het openbaar vervoer in het algemeen en in hun regio. Met de kanteling - de nieuwe manier van werken die landelijk is ingezet - dragen gemeenten bij aan het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van burgers. Onze OV-training ondersteunt het geven van passend advies voor wat betreft het vervoer, door de deelnemers bij te praten over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer met een focus op de mogelijkheden voor mensen met een beperking.

[09-04-2013]

Nieuw: OV-Training voor Wmo-consulenten

Het deelnemen van Wmo’ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de praktijk blijkt dat veel Wmo’ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Ook zien wij vaak dat Wmo-consulenten onvoldoende kennis en ervaring hebben met het OV.

[04-04-2013]

Kostenbesparingen Regiotaxi en Wmo-vervoer

OV-autoriteiten en gemeenten verkennen in diverse regio’s de mogelijkheden om te besparen op het regiotaxivervoer. Forseti heeft voor een aantal van hen reeds de mogelijkheden op korte en lange termijn in kaart gebracht, inclusief de effecten van maatregelen.

[28-03-2013]

Overzicht feiten en cijfers over leerlingenvervoer

Overzicht feiten en cijfers over leerlingenvervoer.

[28-03-2013]

Nieuwe discussie leerlingenvervoer

Nieuwe discussie: Voorlopig geen overheveling leerlingenvervoer naar samenwerkingsverbanden.

[05-03-2013]

Quickscan leerlingenvervoer: meer met minder

Met een quickscan onderzoekt Forseti de mogelijkheden om meer uit uw leerlingenvervoer te halen. Enerzijds door te kijken of de huidige uitgaven verlaagd kunnen worden en anderzijds door te verkennen of de zelfredzaamheid van de leerlingen vergroot kan worden door de inzet van andere vervoermiddelen. Met de deskundigheid die wij in huis hebben zijn we in staat om aan de hand van de quickscan aanbevelingen te doen.

[04-03-2013]

Onze flexpool leerlingenvervoer heeft er weer zin in!

De afhandeling van aanvragen is in veel gemeenten kwetsbaar. De uitvoering vraagt veel kennis, vaardigheden en tijd. Een dagelijks aanspreekpunt is daarom noodzakelijk. De maanden april tot en met augustus zorgen bovendien bij veel gemeenten voor een piek in het verwerken van vele aanvragen voor het leerlingenvervoer.

[04-03-2013]

OV4U speciaal onderwijs op TV

Gemeenten Teylingen en Lisse bieden leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs het unieke lespakket OV4U aan. OV4U is een idee van Mobycon, onze zusterorganisatie. Zij bedacht een lesmethode rondom de thema's verkennen, plannen en doen van het openbaar vervoer (OV). Onder het motto 'jong geleerd, oud gedaan', maken kinderen door dit lespakket al op jonge leeftijd kennis met OV. De lessen bieden jongeren de kans om als zelfstandig gebruiker op een verantwoorde en veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Unity TV bracht OV4U mooi in beeld, bekijk hier de tv-uitzending.

[04-03-2013]

Doelgroepenvervoer op een keerpunt

Het hele doelgroepenvervoer staat op een keerpunt. Dat geldt ook voor het leerlingenvervoer. Door de decentralisatie van onder andere het AWBZ-vervoer naar gemeenten komen kosten en baten nog meer in één hand te liggen. Daarnaast staan financiën onder druk, moeten gemeenten meer samenwerken en is er een toegenomen aandacht voor zelfredzaamheid, waardoor burgers in groter mate gebruik moeten maken van voorliggende voorzieningen.

[04-03-2013]

Contractmanagement 2.0 "Dit hadden we niet verwacht!"

“Dit hadden we niet verwacht!” kan op twee manieren worden uitgesproken: positief of negatief. Nu het aanbestedingsseizoen weer tegen het einde loopt, is deze vraag weer actueel. In een negatief scenario gaat uw nieuwe contract in augustus van start en merkt u in november dat uw kosten sterk blijken af te wijken van uw hoop of verwachting: “Dit hadden we niet verwacht!”. Het achteraf uitleggen dat u dit niet had verwacht is lastig. En waar ging het dan mis? Ook dat is een lastige vraag. Dit negatieve scenario kunt u voorkomen! Hoe?

[04-03-2013]

Module 'zaakafhandeling' nu ook in Leerlingenvervoer.NU

LV.NU is onlangs uitgebreid met de module ‘zaakafhandeling’. Deze module geeft vergaande ondersteuning bij het beslisproces door deze stapsgewijs uit te vragen. U heeft dan alle gegevens bij de hand en hoeft niets meer op te zoeken. Er wordt een advies gepresenteerd waarop u alleen nog hoeft aan te geven of u hiermee akkoord bent of niet. Daarna wordt automatisch uw beslissing omgezet in een beschikking. De aanvrager krijgt hiervan direct bericht en met de optie elektronische handtekening kan zelfs de beschikking automatisch worden verstuurd.

[27-02-2013]

Aanbesteding leerlingenvervoer biedt nieuwe kansen

De gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Bronckhorst hebben het Programma van Eisen en het Bestek vastgesteld om de gezamenlijke aanbesteding te kunnen starten voor het leerlingenvervoer 2013-2016. De aanbesteding is opgedeeld in zeven percelen waarbij per perceel een aanbieder geselecteerd wordt. Dit biedt nieuwe kansen voor kleine, lokale aanbieders en vervoerders.

[25-02-2013]

Benchmark en intervisie leerlingenvervoer op maat

Forseti biedt gemeenten nu de mogelijkheid om een benchmark op maat te krijgen. U kunt zich hiervoor aanmelden, eventueel samen met andere gemeenten. Omdat de kracht van de benchmark ook zit in het leren van elkaar, is hieraan een intervisiemoment gekoppeld. Daarin zijn de resultaten van de deelnemende gemeenten opgenomen en is er interactie over mogelijke verbeterpunten. Vanuit Forseti wordt dit ondersteund door Jeroen Peters, juridisch specialist leerlingenvervoer.

[11-12-2012]

De Aanbestedingswet treedt niet op 1 januari 2013 in werking!

De Aanbestedingswet treedt niet op 1 januari 2013 in werking. De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit moeten tegelijk in werking treden. De Raad van State heeft nog geen advies uitgebracht over het Aanbestedingsbesluit

[05-12-2012]

Leren om een reis uit te stippelen

Coevorden De OVmaatjes zijn uitkeringsgerechtigden uit de Gemeente Coevorden die via het Team Werk & Bentheimer van de gemeente Coevorden ingezet worden. Zij worden geselecteerd voor dit bijzondere vrijwilligersproject.

[05-12-2012]

'Met de trein heb ik meer vrijheid'

Coevorden De 12-jarige Peter Croezen loopt op het treinstation in Coevorden rechtstreeks naar de automaat om zijn OV-chipkaart op te waarderen. Marlies Folkers (26) zorgt voor het saldo. Zij is het OVmaatje van de jongen die naar Hardenberg reist om naar het speciaal basisonderwijs te gaan. Hij doet mee aan een project van het Team Werk & Bentheimer van de gemeente Coevorden. Binnenkort kan de jongen zelfstandig reizen en is hij niet meer aangewezen op het vervoer met een taxibusje.

[19-11-2012]

Zesde inspiratiedag opnieuw goed bezocht!

Forseti organiseerde afgelopen donderdag (15-11-2012) de zesde inspiratiedag Leerlingenvervoer, kan het ook anders! De dag was opnieuw goed bezocht. Ditmaal waren naast gemeenten ook enkele vervoerders van de partij. Ruim 80 deelnemers waren afgereisd naar het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch.

[06-11-2012]

Kosten taxibranche stijgen 6,5 procent in 2013

NEA heeft berekend dat voor 2013 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 6,5% gaan stijgen. Dit is hoger dan de CBS index. De belangrijkste reden daarvoor is de loonstijging van het taxipersoneel. Vier jaar geleden maakten werkgevers en werknemers de cao-afspraak dat de lonen van chauffeurs stapsgewijs zouden stijgen. Zij vonden destijds de lonen te laag voor het verantwoordelijke werk van de chauffeur. 2013 is het laatste jaar van de afspraak over de loonstijging. Het gemiddelde loon van een chauffeur op fulltime basis zal in 2013 € 1.940 bruto per maand bedragen.

[06-11-2012]

Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

Woensdag 30 oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Aanbestedingswet 2013 aangenomen. De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten, ongeacht onder of boven de Europese drempel. Naar verwachting zal de wet op 1 januari 2013 in werking treden.

[11-10-2012]

Hellendoorn onderzoekt leerlingenvervoer

De gemeente Hellendoorn onderzoekt of leerlingen van het speciaal onderwijs, die nu met aangepast vervoer naar school gaan, in de toekomst met het openbaar vervoer of op de fiets kunnen.

[25-09-2012]

Onderzoek leerlingenvervoer in Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn onderzoekt of leerlingen van het speciaal onderwijs, die nu met aangepast vervoer naar school gaan, in de toekomst met het openbaar vervoer of op de fiets kunnen.[10-09-2012]

Aanvullende bekostiging invoering passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden in oprichting (i.o.) en instellingen in cluster 1 en 2 i.o. kunnen vanaf vandaag aanvullende bekostiging aanvragen voor de invoering van passend onderwijs. De samenwerkende scholen kunnen 10 euro per bekostigde leerling ontvangen.

[29-06-2012]

Yoran uit de taxi in de trein

De reistijd is een half uur langer, maar de vrijheid die Yoran Kuijer nu heeft, maakt veel goed. Tot april ging hij dagelijks met een taxi naar school.

[25-06-2012]

Substitutie Wmo naar OV

Er ligt een uitdaging voor gemeenten om meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer als voorliggende vervoervoorziening. Ondertussen weten we dat een deel van de Wmo-reizigers al gebruik maakt van het reguliere openbaar vervoer. In Noord-Brabant werken gemeenten, regio’s en provincie succesvol aan het realiseren van een substitutie van Regiotaxi naar OV.

[25-06-2012]

Succesvolle aanbesteding Regiotaxi Oosterschelderegio

Forseti heeft de aanbesteding van Regiotaxi Oosterschelderegio begeleid. Uniek aan deze aanbesteding is een andere rolverdeling binnen het vervoerproces. Het Samenwerkingsverband (SWVO) houdt zelf de regiefunctie in de hand en heeft alleen de vervoerfunctie aanbesteed. Hierdoor houdt zij optimaal grip op kwaliteit en kosten.

[25-06-2012]

AWBZ-vervoer: ga niet stilzitten, maar kom in actie

De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten per 2013 is van de baan, maar het ziet er naar uit dat dit enkel een uitstel is in plaats van afstel. Instellingen blijven voorlopig dus opdrachtgever voor het vervoer, maar krijgen per 2013 te maken met lagere budgetten voor het vervoer. Forseti adviseert gemeenten en instellingen gezamenlijk het AWBZ-vervoer efficiënter en beter beheer(s)baar te maken. Breng het vervoer in beeld en krijg meer grip op de kosten!

[25-06-2012]

Conversatietool Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbeste-dende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalita-tief goed contractvervoer voor de reiziger! Daarom heeft het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.

[22-05-2012]

Invoering passend onderwijs jaar uitgesteld

De invoering van het passend onderwijs wordt een jaar uitgesteld. Schoolbesturen krijgen twee jaar (2012-2013 en 2013-2014) de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel. Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de zorgplicht ingevoerd.

[22-05-2012]

Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen

Op dinsdag 19 juni a.s. wordt de eerste editie van het Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen georganiseerd in de Philharmonie te Haarlem. Een unieke gelegenheid om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen van de huidige aanbestedingsmethodiek in de taxibranche.

[24-04-2012]

Aanbesteden: meer dan alleen inkoop!

Het einde van het schooljaar nadert alweer snel en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar worden weer opgestart. Voordat u het weet zit u in het nieuwe schooljaar en is het laatste contractjaar met uw vervoerder(s) aangebroken.

[24-04-2012]

Wet Passend onderwijs door Tweede kamer aangenomen

Met de goedkeuring door de Tweede kamer is de invoering van de wet Passend onderwijs weer een stap dichterbij gekomen. De invoering van deze Wet heeft ook grote gevolgen voor het leerlingenvoer en geconcludeerd kan worden dat met deze gevolgen de kosten van het leerlingenvervoer nog lastiger te beheersen zijn. Via www.passendonderwijs.nl kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent deze wetswijziging.


[02-04-2012]

1e inspiratiesessie voor bestuurders een succes!

Donderdag 22 maart 2012 vond de eerste inspiratiesessie leerlingenvervoer voor bestuurders plaats. Een vijftal wethouders vanuit gemeenten Uithoorn, Eemnes, Renkum, Strijen en Lopik waren vol nieuwsgierigheid en interesse naar Rosmalen afgereisd.

[02-03-2012]

Ouders en scholen Tdiel zeer tevreden over leerlingenvervoer

BURGUM - De ouders en scholen van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer in Tytsjerksteradiel, geven de kwaliteit van het vervoer maar liefst hoger dan een 8 als rapportcijfer.

[10-02-2012]

Samenwerking doelgroepenvervoer: Forseti ziet nieuwe kansen!

Forseti heeft voor het KpVV en ministerie van VWS de stand van zaken in kaart gebracht rond de samenwerking binnen het doelgroepenvervoer. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: Er zijn veel nieuwe initiatieven ontplooid op het gebied van samenwerking. Deze initiatieven zijn in veel gevallen succesvol en duurzaam. Ze worden onderdeel van regulier beleid.

[07-02-2012]

Forseti ISO-gecertificeerd!

Op 22 november 2011 heeft Forseti het ISO-certificaat officieel van DNV ontvangen. U bent er nu dus van verzekerd dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Forseti aan de internationale norm NEN-EN-ISO 9001:2008 voldoet. Dankzij de instrumenten die het kwaliteitsmanagementsysteem biedt kunnen wij de kwaliteit behalen die we nastreven en deze structureel blijven verbeteren. Ons doel is onze klanten de beste kwaliteit te bieden.

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl