Nieuws[23-06-2014]

Persbericht: Jeroen Bastiaanssen winnaar SER-Scriptieprijs 2014

Jeroen Bastiaanssen winnaar SER-Scriptieprijs 2014

[28-04-2014]

Besparen op kosten cliëntenvervoer: zo pak je dat aan!

De kosten van het vervoer van cliënten kunnen voor zorginstellingen flink oplopen. Alle reden dus om hier kritisch naar te kijken. De mogelijkheden om besparingen te realiseren, liggen zowel in de organisatie zelf als daarbuiten. Wie slim doet, kan tot 30% besparen. Hoe pak je dat aan?

[07-01-2014]

Invoering passend onderwijs per 1 augustus 2014

Flyer passend onderwijs per 1 augustus 2014.

[24-12-2013]

Vervoer dagbesteding extramuraal

Brochure KpVV

[19-12-2013]

Nieuwe drempelbedragen voor EU-aanbestedingen 2014-2015 bekend

Nieuwe drempelbedragen voor EU-aanbestedingen 2014-2015 bekend

[04-03-2013]

Onze flexpool leerlingenvervoer heeft er weer zin in!

De afhandeling van aanvragen is in veel gemeenten kwetsbaar. De uitvoering vraagt veel kennis, vaardigheden en tijd. Een dagelijks aanspreekpunt is daarom noodzakelijk. De maanden april tot en met augustus zorgen bovendien bij veel gemeenten voor een piek in het verwerken van vele aanvragen voor het leerlingenvervoer.

[19-12-2012]

Vlaams Brabant start mobiliteitscentrale voor doelgroepenvervoer

Niet alleen in Nederland staat het doelgroepenvervoer onder druk, ook in Vlaanderen eisen bezuinigingen hun tol. In twee regio’s van Vlaams Brabant worden nu Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer in gebruik genomen.

[10-12-2012]

Bollenstreek in Beeld: OV4U op Unity TV

De gemeenten Teylingen en Lisse bieden leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs het unieke lespakket OV4U aan. OV4U is een idee van Mobycon. Mobycon bedacht een lesmethode rondom de thema's verkennen, plannen en doen.

[19-11-2012]

Zesde inspiratiedag opnieuw goed bezocht!

Forseti organiseerde afgelopen donderdag (15-11-2012) de zesde inspiratiedag Leerlingenvervoer, kan het ook anders! De dag was opnieuw goed bezocht. Ditmaal waren naast gemeenten ook enkele vervoerders van de partij. Ruim 80 deelnemers waren afgereisd naar het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch.[10-09-2012]

Aanvullende bekostiging invoering passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden in oprichting (i.o.) en instellingen in cluster 1 en 2 i.o. kunnen vanaf vandaag aanvullende bekostiging aanvragen voor de invoering van passend onderwijs. De samenwerkende scholen kunnen 10 euro per bekostigde leerling ontvangen.

[29-06-2012]

Yoran uit de taxi in de trein

De reistijd is een half uur langer, maar de vrijheid die Yoran Kuijer nu heeft, maakt veel goed. Tot april ging hij dagelijks met een taxi naar school.

[25-06-2012]

Conversatietool Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbeste-dende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalita-tief goed contractvervoer voor de reiziger! Daarom heeft het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.

[25-06-2012]

AWBZ-vervoer: ga niet stilzitten, maar kom in actie

De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten per 2013 is van de baan, maar het ziet er naar uit dat dit enkel een uitstel is in plaats van afstel. Instellingen blijven voorlopig dus opdrachtgever voor het vervoer, maar krijgen per 2013 te maken met lagere budgetten voor het vervoer. Forseti adviseert gemeenten en instellingen gezamenlijk het AWBZ-vervoer efficiënter en beter beheer(s)baar te maken. Breng het vervoer in beeld en krijg meer grip op de kosten!

[25-06-2012]

Substitutie Wmo naar OV

Er ligt een uitdaging voor gemeenten om meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer als voorliggende vervoervoorziening. Ondertussen weten we dat een deel van de Wmo-reizigers al gebruik maakt van het reguliere openbaar vervoer. In Noord-Brabant werken gemeenten, regio’s en provincie succesvol aan het realiseren van een substitutie van Regiotaxi naar OV.

[21-12-2011]

Overheveling AWBZ: complex maar volop kansen!

Gemeenten krijgen de taak om de Awbz-functie begeleiding uit te voeren binnen de Wmo en cliënten passende ondersteuning te bieden.


[07-02-2011]

Kick-off MEE op Weg inspirerend!

Kick-off MEE op Weg inspirerend!


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl