Nieuws[02-07-2014]

Studiereis regiecentrales in Aalborg!

Een inspirerende studiereis voor OV en doelgroepenvervoer over regiecentrales in Aalborg, Denemarken!

[24-12-2013]

Vervoer dagbesteding extramuraal

Brochure KpVV

[03-12-2013]

Regiecentrale: wat is het en hoe werkt het?

Forseti en Mobycon zijn in diverse regio's betrokken bij onderzoeken en processen gericht op efficiënter doelgroepenvervoer. Steeds vaker wordt in deze zoektocht ook gekeken naar de mogelijkheden van een regiecentrale. Voor het KpVV hebben Forseti en Mobycon daarom een brochure opgesteld die nader uitleg geeft over de werking van de regiecentrale, de voor- en nadelen van de centrale op een rij zet en helpt met het beantwoorden van de vraag of een regiecentrale een interessant oplossingsrichting kan zijn.

[30-09-2013]

Evalueer en evolueer ‘regiotaxi’

OV-autoriteiten zoeken naar een goede invulling van de onderkant van hun OV-netwerk. Regiotaxi blijkt een dure en niet altijd effectieve manier om deze functie in te vullen. Vaak komt parallelliteit voor en rijdt de taxi min of meer achter de bus of trein aan. Het is een uitdaging het systeem zo in te richten dat regiotaxi alleen gebruikt wordt wanneer er geen passend OV alternatief beschikbaar is. Forseti en Mobycon kunnen u daarbij ondersteunen. Zo voeren wij een project uit voor de provincie Noord-Brabant waarin wij de huidige functionaliteiten van de regiotaxi in het OV-systeem onderzoeken en onderzoek doen naar een toekomstige invulling hiervan.


[04-04-2013]

Kostenbesparingen Regiotaxi en Wmo-vervoer

OV-autoriteiten en gemeenten verkennen in diverse regio’s de mogelijkheden om te besparen op het regiotaxivervoer. Forseti heeft voor een aantal van hen reeds de mogelijkheden op korte en lange termijn in kaart gebracht, inclusief de effecten van maatregelen.

[05-03-2013]

Quickscan leerlingenvervoer: meer met minder

Met een quickscan onderzoekt Forseti de mogelijkheden om meer uit uw leerlingenvervoer te halen. Enerzijds door te kijken of de huidige uitgaven verlaagd kunnen worden en anderzijds door te verkennen of de zelfredzaamheid van de leerlingen vergroot kan worden door de inzet van andere vervoermiddelen. Met de deskundigheid die wij in huis hebben zijn we in staat om aan de hand van de quickscan aanbevelingen te doen.

[04-03-2013]

Doelgroepenvervoer op een keerpunt

Het hele doelgroepenvervoer staat op een keerpunt. Dat geldt ook voor het leerlingenvervoer. Door de decentralisatie van onder andere het AWBZ-vervoer naar gemeenten komen kosten en baten nog meer in één hand te liggen. Daarnaast staan financiën onder druk, moeten gemeenten meer samenwerken en is er een toegenomen aandacht voor zelfredzaamheid, waardoor burgers in groter mate gebruik moeten maken van voorliggende voorzieningen.

[04-03-2013]

OV4U speciaal onderwijs op TV

Gemeenten Teylingen en Lisse bieden leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs het unieke lespakket OV4U aan. OV4U is een idee van Mobycon, onze zusterorganisatie. Zij bedacht een lesmethode rondom de thema's verkennen, plannen en doen van het openbaar vervoer (OV). Onder het motto 'jong geleerd, oud gedaan', maken kinderen door dit lespakket al op jonge leeftijd kennis met OV. De lessen bieden jongeren de kans om als zelfstandig gebruiker op een verantwoorde en veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Unity TV bracht OV4U mooi in beeld, bekijk hier de tv-uitzending.

[19-11-2012]

Zesde inspiratiedag opnieuw goed bezocht!

Forseti organiseerde afgelopen donderdag (15-11-2012) de zesde inspiratiedag Leerlingenvervoer, kan het ook anders! De dag was opnieuw goed bezocht. Ditmaal waren naast gemeenten ook enkele vervoerders van de partij. Ruim 80 deelnemers waren afgereisd naar het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch.

[25-09-2012]

Onderzoek leerlingenvervoer in Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn onderzoekt of leerlingen van het speciaal onderwijs, die nu met aangepast vervoer naar school gaan, in de toekomst met het openbaar vervoer of op de fiets kunnen.

[25-06-2012]

Substitutie Wmo naar OV

Er ligt een uitdaging voor gemeenten om meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer als voorliggende vervoervoorziening. Ondertussen weten we dat een deel van de Wmo-reizigers al gebruik maakt van het reguliere openbaar vervoer. In Noord-Brabant werken gemeenten, regio’s en provincie succesvol aan het realiseren van een substitutie van Regiotaxi naar OV.

[25-06-2012]

AWBZ-vervoer: ga niet stilzitten, maar kom in actie

De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten per 2013 is van de baan, maar het ziet er naar uit dat dit enkel een uitstel is in plaats van afstel. Instellingen blijven voorlopig dus opdrachtgever voor het vervoer, maar krijgen per 2013 te maken met lagere budgetten voor het vervoer. Forseti adviseert gemeenten en instellingen gezamenlijk het AWBZ-vervoer efficiënter en beter beheer(s)baar te maken. Breng het vervoer in beeld en krijg meer grip op de kosten!

[25-06-2012]

Conversatietool Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbeste-dende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalita-tief goed contractvervoer voor de reiziger! Daarom heeft het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.


[10-02-2012]

Samenwerking doelgroepenvervoer: Forseti ziet nieuwe kansen!

Forseti heeft voor het KpVV en ministerie van VWS de stand van zaken in kaart gebracht rond de samenwerking binnen het doelgroepenvervoer. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: Er zijn veel nieuwe initiatieven ontplooid op het gebied van samenwerking. Deze initiatieven zijn in veel gevallen succesvol en duurzaam. Ze worden onderdeel van regulier beleid.

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl