Nieuws[13-02-2014]

Bedragen leerlingenvervoer 2014-2015

Bedragen leerlingenvervoer 2014-2015

[07-10-2013]

Outsourcing: Uw leerlingenvervoer in goede handen

Gemeenten richten zich meer en meer op haar rol als regisseur. Dit resulteert in een zorgvuldige afweging om bepaalde specialistische uitvoeringstaken uit te besteden. We zien deze ontwikkeling ook in het leerlingenvervoer. De piekbelasting van de organisatie, de kwetsbaarheid in kennis en capaciteit en een striktere benadering van de verordening kunnen voor gemeenten aanleiding zijn om de uitvoering van het leerlingenvervoer buiten de deur te organiseren.

[28-03-2013]

Overzicht feiten en cijfers over leerlingenvervoer

Overzicht feiten en cijfers over leerlingenvervoer.

[28-03-2013]

Nieuwe discussie leerlingenvervoer

Nieuwe discussie: Voorlopig geen overheveling leerlingenvervoer naar samenwerkingsverbanden.

[05-03-2013]

Quickscan leerlingenvervoer: meer met minder

Met een quickscan onderzoekt Forseti de mogelijkheden om meer uit uw leerlingenvervoer te halen. Enerzijds door te kijken of de huidige uitgaven verlaagd kunnen worden en anderzijds door te verkennen of de zelfredzaamheid van de leerlingen vergroot kan worden door de inzet van andere vervoermiddelen. Met de deskundigheid die wij in huis hebben zijn we in staat om aan de hand van de quickscan aanbevelingen te doen.

[04-03-2013]

OV4U speciaal onderwijs op TV

Gemeenten Teylingen en Lisse bieden leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs het unieke lespakket OV4U aan. OV4U is een idee van Mobycon, onze zusterorganisatie. Zij bedacht een lesmethode rondom de thema's verkennen, plannen en doen van het openbaar vervoer (OV). Onder het motto 'jong geleerd, oud gedaan', maken kinderen door dit lespakket al op jonge leeftijd kennis met OV. De lessen bieden jongeren de kans om als zelfstandig gebruiker op een verantwoorde en veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Unity TV bracht OV4U mooi in beeld, bekijk hier de tv-uitzending.

[04-03-2013]

Module 'zaakafhandeling' nu ook in Leerlingenvervoer.NU

LV.NU is onlangs uitgebreid met de module ‘zaakafhandeling’. Deze module geeft vergaande ondersteuning bij het beslisproces door deze stapsgewijs uit te vragen. U heeft dan alle gegevens bij de hand en hoeft niets meer op te zoeken. Er wordt een advies gepresenteerd waarop u alleen nog hoeft aan te geven of u hiermee akkoord bent of niet. Daarna wordt automatisch uw beslissing omgezet in een beschikking. De aanvrager krijgt hiervan direct bericht en met de optie elektronische handtekening kan zelfs de beschikking automatisch worden verstuurd.

[04-03-2013]

Contractmanagement 2.0 "Dit hadden we niet verwacht!"

“Dit hadden we niet verwacht!” kan op twee manieren worden uitgesproken: positief of negatief. Nu het aanbestedingsseizoen weer tegen het einde loopt, is deze vraag weer actueel. In een negatief scenario gaat uw nieuwe contract in augustus van start en merkt u in november dat uw kosten sterk blijken af te wijken van uw hoop of verwachting: “Dit hadden we niet verwacht!”. Het achteraf uitleggen dat u dit niet had verwacht is lastig. En waar ging het dan mis? Ook dat is een lastige vraag. Dit negatieve scenario kunt u voorkomen! Hoe?

[25-02-2013]

Benchmark en intervisie leerlingenvervoer op maat

Forseti biedt gemeenten nu de mogelijkheid om een benchmark op maat te krijgen. U kunt zich hiervoor aanmelden, eventueel samen met andere gemeenten. Omdat de kracht van de benchmark ook zit in het leren van elkaar, is hieraan een intervisiemoment gekoppeld. Daarin zijn de resultaten van de deelnemende gemeenten opgenomen en is er interactie over mogelijke verbeterpunten. Vanuit Forseti wordt dit ondersteund door Jeroen Peters, juridisch specialist leerlingenvervoer.

[05-12-2012]

'Met de trein heb ik meer vrijheid'

Coevorden De 12-jarige Peter Croezen loopt op het treinstation in Coevorden rechtstreeks naar de automaat om zijn OV-chipkaart op te waarderen. Marlies Folkers (26) zorgt voor het saldo. Zij is het OVmaatje van de jongen die naar Hardenberg reist om naar het speciaal basisonderwijs te gaan. Hij doet mee aan een project van het Team Werk & Bentheimer van de gemeente Coevorden. Binnenkort kan de jongen zelfstandig reizen en is hij niet meer aangewezen op het vervoer met een taxibusje.

[05-12-2012]

Leren om een reis uit te stippelen

Coevorden De OVmaatjes zijn uitkeringsgerechtigden uit de Gemeente Coevorden die via het Team Werk & Bentheimer van de gemeente Coevorden ingezet worden. Zij worden geselecteerd voor dit bijzondere vrijwilligersproject.

[19-11-2012]

Zesde inspiratiedag opnieuw goed bezocht!

Forseti organiseerde afgelopen donderdag (15-11-2012) de zesde inspiratiedag Leerlingenvervoer, kan het ook anders! De dag was opnieuw goed bezocht. Ditmaal waren naast gemeenten ook enkele vervoerders van de partij. Ruim 80 deelnemers waren afgereisd naar het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch.

[06-11-2012]

Kosten taxibranche stijgen 6,5 procent in 2013

NEA heeft berekend dat voor 2013 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 6,5% gaan stijgen. Dit is hoger dan de CBS index. De belangrijkste reden daarvoor is de loonstijging van het taxipersoneel. Vier jaar geleden maakten werkgevers en werknemers de cao-afspraak dat de lonen van chauffeurs stapsgewijs zouden stijgen. Zij vonden destijds de lonen te laag voor het verantwoordelijke werk van de chauffeur. 2013 is het laatste jaar van de afspraak over de loonstijging. Het gemiddelde loon van een chauffeur op fulltime basis zal in 2013 € 1.940 bruto per maand bedragen.

[25-09-2012]

Onderzoek leerlingenvervoer in Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn onderzoekt of leerlingen van het speciaal onderwijs, die nu met aangepast vervoer naar school gaan, in de toekomst met het openbaar vervoer of op de fiets kunnen.


[10-09-2012]

Aanvullende bekostiging invoering passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden in oprichting (i.o.) en instellingen in cluster 1 en 2 i.o. kunnen vanaf vandaag aanvullende bekostiging aanvragen voor de invoering van passend onderwijs. De samenwerkende scholen kunnen 10 euro per bekostigde leerling ontvangen.

[29-06-2012]

Yoran uit de taxi in de trein

De reistijd is een half uur langer, maar de vrijheid die Yoran Kuijer nu heeft, maakt veel goed. Tot april ging hij dagelijks met een taxi naar school.

[25-06-2012]

Substitutie Wmo naar OV

Er ligt een uitdaging voor gemeenten om meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer als voorliggende vervoervoorziening. Ondertussen weten we dat een deel van de Wmo-reizigers al gebruik maakt van het reguliere openbaar vervoer. In Noord-Brabant werken gemeenten, regio’s en provincie succesvol aan het realiseren van een substitutie van Regiotaxi naar OV.

[25-06-2012]

AWBZ-vervoer: ga niet stilzitten, maar kom in actie

De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten per 2013 is van de baan, maar het ziet er naar uit dat dit enkel een uitstel is in plaats van afstel. Instellingen blijven voorlopig dus opdrachtgever voor het vervoer, maar krijgen per 2013 te maken met lagere budgetten voor het vervoer. Forseti adviseert gemeenten en instellingen gezamenlijk het AWBZ-vervoer efficiënter en beter beheer(s)baar te maken. Breng het vervoer in beeld en krijg meer grip op de kosten!

[25-06-2012]

Conversatietool Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbeste-dende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalita-tief goed contractvervoer voor de reiziger! Daarom heeft het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.

[22-05-2012]

Invoering passend onderwijs jaar uitgesteld

De invoering van het passend onderwijs wordt een jaar uitgesteld. Schoolbesturen krijgen twee jaar (2012-2013 en 2013-2014) de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel. Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de zorgplicht ingevoerd.

[22-05-2012]

Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen

Op dinsdag 19 juni a.s. wordt de eerste editie van het Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen georganiseerd in de Philharmonie te Haarlem. Een unieke gelegenheid om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen van de huidige aanbestedingsmethodiek in de taxibranche.

[24-04-2012]

Wet Passend onderwijs door Tweede kamer aangenomen

Met de goedkeuring door de Tweede kamer is de invoering van de wet Passend onderwijs weer een stap dichterbij gekomen. De invoering van deze Wet heeft ook grote gevolgen voor het leerlingenvoer en geconcludeerd kan worden dat met deze gevolgen de kosten van het leerlingenvervoer nog lastiger te beheersen zijn. Via www.passendonderwijs.nl kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent deze wetswijziging.

[24-04-2012]

Aanbesteden: meer dan alleen inkoop!

Het einde van het schooljaar nadert alweer snel en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar worden weer opgestart. Voordat u het weet zit u in het nieuwe schooljaar en is het laatste contractjaar met uw vervoerder(s) aangebroken.


[02-04-2012]

1e inspiratiesessie voor bestuurders een succes!

Donderdag 22 maart 2012 vond de eerste inspiratiesessie leerlingenvervoer voor bestuurders plaats. Een vijftal wethouders vanuit gemeenten Uithoorn, Eemnes, Renkum, Strijen en Lopik waren vol nieuwsgierigheid en interesse naar Rosmalen afgereisd.

[31-01-2012]

Forseti lanceert pool leerlingenvervoer

De uitvoering vraagt veel kennis, vaardigheden en tijd. Een dagelijks aanspreekpunt is daarom noodzakelijk. De maanden april tot en met augustus zorgen bovendien bij veel gemeenten voor een piek in het verwerken van aanvragen voor het leerlingenvervoer. Daarnaast kan, als gevolg van ziekte, extra werk of anderszins, het gebeuren dat u tijdelijk iemand op uw locatie nodig heeft bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. De ervaren en opgeleide medewerkers van Forseti kunnen u daarbij helpen.


[07-01-2010]

Duurzaam inkopen


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl