Nieuws[02-07-2014]

Studiereis regiecentrales in Aalborg!

Een inspirerende studiereis voor OV en doelgroepenvervoer over regiecentrales in Aalborg, Denemarken!

[30-09-2013]

Besparingspotentie in beeld met OV-mobiliteitscan Wmo

De financiële beheersbaarheid van het Wmo-vervoer staat flink onder druk. Enerzijds is er de wens en noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen, maar anderzijds hebben zij te maken met een toenemend beroep op de Wmo- en regiotaxivoorziening als gevolg van een steeds meer vergrijzende bevolking.

[30-09-2013]

Enthousiasme bij OV-Training voor Wmo-consulenten

Onbekend maakt onbemind. En om hier verandering in te brengen moeten juist de eerste aanspreekpunten voor Wmo’ers, de Wmo-consulenten, vertrouwd worden met het OV. Het doel van deze training is om Wmo-consulenten inzicht te geven in de huidige mogelijkheden en beperkingen van het openbaar vervoer in het algemeen en in hun regio. Met de kanteling - de nieuwe manier van werken die landelijk is ingezet - dragen gemeenten bij aan het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van burgers. Onze OV-training ondersteunt het geven van passend advies voor wat betreft het vervoer, door de deelnemers bij te praten over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer met een focus op de mogelijkheden voor mensen met een beperking.

[09-04-2013]

Nieuw: OV-Training voor Wmo-consulenten

Het deelnemen van Wmo’ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de praktijk blijkt dat veel Wmo’ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Ook zien wij vaak dat Wmo-consulenten onvoldoende kennis en ervaring hebben met het OV.

[08-04-2013]

Een eigen regiecentrale: nieuwe kansen voor de toekomst

Een regiecentrale biedt een oplossing voor een duurzaam doelgroepenvervoer. Door decentralisatie van het AWBZ-vervoer komen kosten en baten van doelgroepenvervoer nog meer in één hand te liggen. Dit vraagt om slimme en innovatieve oplossingen voor de toekomst. Een oplossing is de centrale regie over het vervoer te scheiden van de uitvoering. Forseti heeft vorig jaar zeven gemeenten in de Oosterscheldregio ondersteund bij de opzet, inkoop en implementatie hiervan. Tevens hebben wij de benodigde kennis vergaard bij onze collega’s in Zweden en Denemarken.

[04-04-2013]

Besparingspotentie in beeld met OV-mobiliteitscan Wmo

De financiële beheersbaarheid van het Wmo-vervoer staat flink onder druk. Enerzijds is er de wens en noodzaak voor gemeenten om te bezuinigen, maar anderzijds hebben zij te maken met een toenemend beroep op de Wmo- en regiotaxivoorziening als gevolg van een steeds meer vergrijzende bevolking.

[19-11-2012]

Zesde inspiratiedag opnieuw goed bezocht!

Forseti organiseerde afgelopen donderdag (15-11-2012) de zesde inspiratiedag Leerlingenvervoer, kan het ook anders! De dag was opnieuw goed bezocht. Ditmaal waren naast gemeenten ook enkele vervoerders van de partij. Ruim 80 deelnemers waren afgereisd naar het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch.

[22-05-2012]

Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen

Op dinsdag 19 juni a.s. wordt de eerste editie van het Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen georganiseerd in de Philharmonie te Haarlem. Een unieke gelegenheid om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen van de huidige aanbestedingsmethodiek in de taxibranche.

[02-04-2012]

1e inspiratiesessie voor bestuurders een succes!

Donderdag 22 maart 2012 vond de eerste inspiratiesessie leerlingenvervoer voor bestuurders plaats. Een vijftal wethouders vanuit gemeenten Uithoorn, Eemnes, Renkum, Strijen en Lopik waren vol nieuwsgierigheid en interesse naar Rosmalen afgereisd.

 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl