Nieuws[19-12-2013]

Nieuwe drempelbedragen voor EU-aanbestedingen 2014-2015 bekend

Nieuwe drempelbedragen voor EU-aanbestedingen 2014-2015 bekend

[27-02-2013]

Aanbesteding leerlingenvervoer biedt nieuwe kansen

De gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Bronckhorst hebben het Programma van Eisen en het Bestek vastgesteld om de gezamenlijke aanbesteding te kunnen starten voor het leerlingenvervoer 2013-2016. De aanbesteding is opgedeeld in zeven percelen waarbij per perceel een aanbieder geselecteerd wordt. Dit biedt nieuwe kansen voor kleine, lokale aanbieders en vervoerders.

[11-12-2012]

De Aanbestedingswet treedt niet op 1 januari 2013 in werking!

De Aanbestedingswet treedt niet op 1 januari 2013 in werking. De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit moeten tegelijk in werking treden. De Raad van State heeft nog geen advies uitgebracht over het Aanbestedingsbesluit

[06-11-2012]

Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

Woensdag 30 oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Aanbestedingswet 2013 aangenomen. De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten, ongeacht onder of boven de Europese drempel. Naar verwachting zal de wet op 1 januari 2013 in werking treden.

[24-04-2012]

Aanbesteden: meer dan alleen inkoop!

Het einde van het schooljaar nadert alweer snel en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar worden weer opgestart. Voordat u het weet zit u in het nieuwe schooljaar en is het laatste contractjaar met uw vervoerder(s) aangebroken.

[24-04-2012]

Wet Passend onderwijs door Tweede kamer aangenomen

Met de goedkeuring door de Tweede kamer is de invoering van de wet Passend onderwijs weer een stap dichterbij gekomen. De invoering van deze Wet heeft ook grote gevolgen voor het leerlingenvoer en geconcludeerd kan worden dat met deze gevolgen de kosten van het leerlingenvervoer nog lastiger te beheersen zijn. Via www.passendonderwijs.nl kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent deze wetswijziging.

[14-05-2010]

Duurzaam aanbesteden 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl