[17-04-2014]

Gaat u mee naar Monterey – U.S.A.?

Voor de internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer organiseren we een gezamenlijke deelname. Dit initiatief is genomen door CROW KpVV en Mobycon/Forseti.

 In Monterey (Californië, U.S.A.) vindt van 29 tot 31 oktober 2014 een wereldwijd congres plaats over vraagafhankelijk vervoer. Georganiseerd door de Amerikaanse Transport Research Board. Een uitgelezen kans om kennis te nemen van inzichten en onderzoeksresultaten vanuit diverse invalshoeken en verschillende landen.

CROW KpVV en Mobycon/Forseti willen samen met u deelnemen aan deze conferentie. Het doel is om onze Nederlandse kennis en ervaring te delen en te leren van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en van andere Europese landen.

Heeft u interesse in deelname aan deze conferentie? Laat het ons weten. Wij bekijken de mogelijkheid om met een groep geïnteresseerden gezamenlijk te reizen. Daarnaast organiseren we vooraf en na afloop van de conferentie met de deelnemers een aantal netwerkbijeenkomsten ter kennismaking en om kennis te delen.

Wanneer het voor u niet mogelijk is om deel te nemen aan de conferentie in Monterey kunt u toch profiteren van de kennis en ervaringen uit het wereldwijde netwerk van vervoerders, overheden, consultants en universiteiten.

We organiseren een overleg op 13 mei 2014 om inbreng te leveren voor het programma door de vragen die in Nederland bestaan aan de organiserende instantie mee te geven. Ook na de conferentie organiseren we een bijeenkomst om u bij te praten over de internationale ontwikkelingen.

Klik hier voor meer informatie over de internationale conferentie vraagafhankelijk vervoer op 29-31 oktober 2014.  
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl