[10-04-2014]

OV-mobiliteitsscan geeft inzicht in besparingspotentie

De OV-mobiliteitsscan geeft inzicht in de aanwezigheid van regulier openbaar vervoer op relaties waar reizigers nu met het doelgroepenvervoer reizen en dus in de OV-potentie van uw doelgroep. Het unieke aan deze scan is dat de ritdata worden geconfronteerd met data van OV-reisinformatie.

Vooraf bepalen we hiervoor de relevante toetsingscriteria zoals loopafstand van/naar de haltes, aantal overstappen en de reistijdverhouding tussen het OV en de regiotaxi. De OV-mobiliteitscan geeft vervolgens voor elke criteriaset aan welk percentage van de ritten een OV-alternatief heeft.

De OV-mobiliteitsscan is te hanteren voor alle vormen van doelgroepenvervoer. Voor het vraagafhankelijk vervoer werken wij met een steekproef uit de ritgegevens. Voor het groepsvervoer worden alle ritten meegenomen in de analyse. De scan drukt de potentie van het openbaar vervoer uit in een percentage ritten en financiële consequenties bij verschillende criteriasets. Tevens biedt de scan inzicht in veel gebruikte buslijnen en haltes en kunnen wij de resultaten ook grafisch weergeven. 

Er wordt nog te weinig gekeken naar wat cliënten wel kunnen. Er ligt een uitdaging voor gemeenten om meer differentiatie door te voeren in het indicatiebeleid waarbij meer rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van openbaar vervoer. De OV-mobiliteitsscan biedt gemeenten input om na te denken over het hanteren van een gedifferentieerde indicatie op ritniveau en biedt input voor de dialoog met de OV-autoriteit als het gaat om belangrijke / potentiële buslijnen voor gebruikers van het doelgroepenvervoer.

Forseti heeft deze scan onder anderen uitgevoerd in de regio’s Groningen, Drenthe, Kennemerland/Amstelland-Meerlanden, Flevoland, Noord-Brabant, Vught en Zuid-Limburg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Slotema, (073) 523 10 60. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl