[10-04-2014]

Inkoopstrategie AWBZ-vervoer

Een belangrijke vraag is hoe gemeenten het huidige AWBZ-vervoer gaan inkopen. Dit is in veel regio’s nog niet concreet. Op hoofdlijnen bestaat een keuze tussen het onderbrengen van vervoer bij zorgaanbieders en het zelf voeren van regie hierop. Forseti kan u helpen bij het opstellen van een concrete inkoopstrategie voor dit vervoer.

Als eerste brengt een afwegingskader inzicht in de voor- en nadelen tussen de varianten. 
Van belang is op hoofdlijnen inzicht te hebben in de omvang van het extramurale en intramurale AWBZ- en leerlingenvervoer. 
Mede op basis van inzichten in de huidige organisatiewijze van dit vervoer en de ambities van de regio stelt Forseti een inkoopstrategie op voor het AWBZ-vervoer. Daarbinnen hebben wij aandacht voor: de samenhang tussen intra- en extramuraal vervoer, combinatiemogelijkheden met leerlingenvervoer, geografische afbakening en contracttermijnen.  Wij brengen in kaart op welk moment de strategie operationeel kan zijn. In veel gevallen kan een overgangsfase daarbij zinvol zijn. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Slotema, (073) 523 10 60.


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl