[10-04-2014]

Van onderzoek naar visie en uitwerking van efficiënter doelgroep

Forseti voert voor veel regio’s onderzoeken uit gericht op een efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer. Wij helpen regio’s na deze onderzoeken ook verder bij het zetten van concrete vervolgstappen, zoals het organiseren van bijeenkomsten, inzichtelijk maken van vervoerkundige binding, verkennen van alternatieve regiemodellen, het uitwerken van visiedocumenten, het voorbereiden van nieuwe aanbestedingen, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en het leveren van een procesbegeleider. 

"Mede dankzij Forseti hebben we regionaal en in samenwerking met de provincie behoorlijke stappen gemaakt."
(M. Eppink, beleidsadviseur Wmo, gemeente Apeldoorn).

Het is onze ervaring dat dergelijke projecten naast inhoudelijk onderzoek ook belangrijke procesmatige kant hebben. Voor diverse opdrachtgevers hebben bij bijeenkomsten georganiseerd op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau waarin zij worden meegenomen in het proces, inzichten worden gedeeld en ambities worden verkend. 

Een vraagpunt kan zijn wie met wie vervolgstappen kan/moet zetten. Dit vereist een geografische afbakening van de regio. Wij kunnen de vervoerkundige oriëntatie in kaart brengen. Door dit te leggen naast bestaande samenwerkingsstructuren ontstaat concrete input voor de discussie wie met wie verder wil.

Als is ingestemd met de visie op het toekomstig vervoer kunnen de kader voor een nieuwe aanbesteding en samenwerking worden vormgegeven. Wanneer vervoervormen worden samengevoegd vraagt dit om een herziening van de huidige bestekken. Wanneer nieuwe / meer partijen deelnemen vraagt dit bovendien om een samenwerkingsovereenkomst waarin partijen de onderlinge taken en bevoegdheden goed vastleggen.

Wij hebben dergelijke onderzoeken uitgevoerd voor: Regio De Vallei, Regio Noord-Veluwe, Regio Stedendriehoek, Regio Rivierenland, Noordoost-Fryslân, Noord- en Midden-Limburg, Kennemerland/Amstelland-Meerlanden, Walcheren, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel, West-Fryslân, Haaglanden, Den Haag en Salland. 

Voor meer informatie: Marcel Slotema, (073) 523 10 60. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl