[13-02-2014]

Bedragen leerlingenvervoer 2014-2015

De in de Modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen, te weten de inkomensgrens en de draagkrachtafhankelijke bijdrage, zijn geïndexeerd. Meer informatie hierover en de hoogte van deze bedragen vindt u hier! 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl