[11-11-2013]

Zevende inspiratiedag groot succes!Forseti organiseerde afgelopen donderdag (7-11-2013) haar zevende inspiratiedag “Leerlingenvervoer: Passend onderwijs met passend vervoer”. De dag was een groot succes. De deelnemers waren enthousiast over de presentaties. 

Ook dit jaar was gekozen voor een bijzondere locatie, namelijk het Ouwehands Dierenpark.
De belangstelling was enorm. Circa 100 geïnteresseerden uit het hele land waren afgereisd naar Rhenen.

Op de inspiratiedag zijn de volgende presentaties gegeven:

1) Opening Harald Faber 
"Wat nou passend onderwijs" 
2) Ruud van Rijn
"Samen naar school, ja het kan! (pdf)" 
voorzieningen van het onderwijsarrangement inclusief onderwijs (prezi)
Samen naar school, ja het kan (you tube)
3) Wessel de Valk en Kees Telder Casus Lingewaard/Overbetuwe (pdf)
4) Emmely Lefevre en Just Boeke "Krachtenveld in dialoog – Hoe kom je samen verder?
(you tube)
5a) Joost van de Wetering  "De nieuwe Aanbestedingswet en de gevolgen voor het aanbesteden van leerlingenvervoer" (pdf)
5b) Els Rietveld "Graag een goede chauffeur, maar nog liever: zelfstandig van huis naar school!" (pdf)
6a) Marcel Slotema
"Doelgroepenvervoer op een keerpunt” (pdf)
6b) Chantal Strous "OV stimuleren als vervoerder, kan dat?" (pdf)
7) Linda ten Hove
"Leerlingenvervoer: een recht of alleen als het niet anders kan?" (pdf)
8) Annemieke Mol Lous
Inclusief onderwijs: wat werkt wel, wat niet?"(pdf)

  SprekersRuud van Rijn

Samen naar school, ja het kan!

Vooruitlopend op de wet Passend Onderwijs is het Samenwerkingsverband 41-07 (gebied rondom Gorinchem) vanaf 2007 al bezig met het vormen van inclusief onderwijs op de reguliere basisscholen.

Doestelling en motto is: “Thuis nabij passend onderwijs”.


Ruud van Rijn werkt ruim 30 jaar binnen het basisonderwijs. Hij is gestart als leerkracht, om zich vervolgens als intern begeleider en adjunct-directeur door te ontwikkelen. Op dit moment is hij directeur van de openbare basisschool de Ammers, alsook adjunct-directeur van Samenwerkingverband 41-07. Daar is hij verantwoordelijk voor alle ondersteuningarrangementen. OBS de Ammers was de derde school binnen het Samenwerkingsverband waar inclusief onderwijs vanaf 2008 gestalte werd gegeven.
<


Wessel de Valk & Kees Telder

Casus Lingewaard/Overbetuwe

Wessel de Valk is algemeen directeur van The Cloud Company, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de social enterprise. Het digitaal en gestructureerd verbinden van mensen in bedrijven, organisaties en binnen projecten geeft goed de kernactiviteiten van het bedrijf weer. Wessel de Valk is oud jurist en vanaf het eerste moment betrokken bij de invloed van digitalisering en het internet op mens en samenleving. Het burgerparticipatieproject "Leerlingenvervoer Lingewaard/Overbetuwe" werd mede door hem geïnitieerd en begeleid.

Kees Telder is wethouder voor de gemeente Lingewaard. Hij heeft een achtergrond in de Algemene- en Psychiatrische Verpleegkunde en Medische Informatica.

 

<Emmely Lefevre en Just Boeke

Krachtenveld in dialoog – Hoe kom je samen verder?

“Ditis'Em”. Emmely Lefevre om precies te zijn. "Ditis'Em" helpt met het snel ontdekken van verrassende, creatieve en effectieve oplossingen. Em brengt mensen en partijen met enthousiasme, passie en creativiteit samen en zorgt dat duurzame samenwerkingen tot stand komen. Zij vertaalt ideeën en trends in gezamenlijkheid naar concrete plannen en acties. Em kan het proces van A tot Z begeleiden en doet dit op een bevlogen, enthousiaste en professionele manier. Zij zal de sessie leiden.

Just Boeke is projectleider bij MEE IJseloevers. Daar draagt hij vanuit een mens-vraaggerichte houding bij aan de innovatie en de ontwikkeling van de organisatie. In het verleden was Just onder andere actief als adviseur bij BMC Groep en als adjunct-directeur voor de onderbouw van speciaal onderwijs cluster 4 (leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problemen).

     

<


Joost van de Wetering

De nieuwe Aanbestedingswet en de gevolgen voor het aanbesteden van leerlingenvervoer

Joost van de Wetering laat u de belangrijkste “ins en outs” zien waarmee u te maken krijgt bij het aanbesteden van leerlingenvervoer onder de nieuwe Aanbestedingswet. Joost van de Wetering is advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen te Enschede. Hij is gespecialiseerd in (Europees) aanbestedingsrecht met als subspecialisme contractvervoer. Joost staat als advocaat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij. Daarnaast treedt hij regelmatig op als spreker op congressen of als docent bij cursussen op het gebied van (vervoers)aanbestedingen.

<


Els Rietveld

Graag goede chauffeurs, maar nog liever: zelfstandig van huis naar school!

Els Rietveld is psychologe en werkzaam bij de CED-Groep (een landelijke onderwijsadviesorganisatie). Ze wil dat ook kinderen en jongeren met speciale ondersteuningsbehoeften het beste kunnen halen uit zichzelf. Als dat nodig is met hulp en ondersteuning, die zij graag ontwikkelt met haar collega’s en samenwerkingspartners. Enige jaren geleden was zij – naast dhr. Ruud de Haan van het Sociaal Fonds Taxi - een van de initiatiefnemers van de leergang leerlingenvervoer. Nu maakt zij zich – samen met het Landelijk Netwerk Autisme en liefst samen met gemeenten –hard voor een methodiek om leerlingen uit het leerlingenvervoer te halen en zelfstandig te leren reizen.

<


Marcel Slotema

Doelgroepenvervoer op een keerpunt

Marcel Slotema is senior adviseur bij Forseti en houdt zich vooral bezig met beleidsonderzoek en –advies. Hij houdt zich in diverse regio’s bezig met de zoektocht naar duurzame vervoeroplossingen.

<


Chantal Strous

OV stimuleren als vervoerder, kan dat?

Chantal Strous is salesmanager bij Munckhof Groep. Binnen deze groep  zijn een aantal bedrijven verenigd die gespecialiseerd zijn in personenvervoer en reizen: van taxi tot touringcar, van vakantie tot zakenreis en van een schoolreisje tot VIP-vervoer.


 

<


Linda ten Hove

OV stimuleren als vervoerder, kan dat?

Linda ten Hove is sedert 26 jaar werkzaam als verzekeringsarts en al weer enkele jaren stafarts bij Argonaut Advies. Argonaut Advies is de rechtsopvolger van aev GAK/GMD voorzieningen en ZVN Advies. Ze is gespecialiseerd in het geven van adviezen in het kader van wet- en regelgeving.<


Annemieke Mol Lous

Inclusief onderwijs: Wat werkt wel, wat niet?

Annemieke is lector 'Passend Onderwijs/Inclusive Education' aan de Leidse Hogeschool. Daarnaast is ze onder andere actief in de werkgroep 'Inclusief Onderwijs' van de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD).< 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl