[07-10-2013]

Outsourcing: Uw leerlingenvervoer in goede handen

Gemeenten richten zich meer en meer op haar rol als regisseur. Dit resulteert in een zorgvuldige afweging om bepaalde specialistische uitvoeringstaken uit te besteden. We zien deze ontwikkeling ook in het leerlingenvervoer. De piekbelasting van de organisatie, de kwetsbaarheid in kennis en capaciteit en een striktere benadering van de verordening kunnen voor gemeenten aanleiding zijn om de uitvoering van het leerlingenvervoer buiten de deur te organiseren.

Forseti verzorgt de dagelijkse uitvoering van het leerlingenvervoer inmiddels voor de gemeenten Haarlem en Capelle aan de IJssel. Efficiëntie, kwaliteit en bereikbaarheid staan daarin centraal!

In Haarlem zijn we begin 2012 gestart via de inzet van onze flexpool. Inmiddels verzorgen we vanaf september 2012 het dagelijks beheer en uitvoering. Met inzet van de webapplicatie Leerlingenvervoer.NU zijn we ook goed in staat dit op afstand te verzorgen. Bovendien staat een telefonische doorschakeling garant voor een dagelijkse bereikbaarheid voor ouders en scholen. In de afgelopen maanden heeft Forseti ook het vervoer opnieuw aanbesteed en zal zij nu ook zorgdragen voor de factuurcontrole en overleg met de vervoerder(s).

De gemeente Capelle hebben wij in het aanvraagseizoen 2012 mogen ondersteunen met onze flexpool. Vanaf mei 2013 is de gemeente overgestapt op Leerlingenvervoer.NU. Alle aanvragen volgen de digitale weg en zijn in de piekperiode door onze deskundige medewerkers getoetst en vertaald naar een beschikking. Wij werken hiervoor vanuit ons kantoor in Rosmalen, maar daarnaast ook vanuit huisadressen van onze specialisten. De slimme zaakafhandeling binnen Leerlingenvervoer.NU resulteert in een strikte afhandeling. Vanuit het systeem worden de beschikkingen gegenereerd die vervolgens keurig conform de voorwaarden op briefpapier van gemeente door ons worden verzonden. Ook wij verzorgen de communicatie met vervoerder(s) over de wijzigingen in het aangepast vervoer en de ouders bereiken ons via een telefonische doorschakeling.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door ervaren specialisten leerlingenvervoer in een soepele samenwerking met ons enthousiaste secretariaat!

speelt uw gemeente ook met deze afweging? Neem gerust contact op met
Harald Faber (073 - 523 1060) voor een vrijblijvende afspraak.

Reactie van Paul Platt (gemeente Haarlem) 
 
Na pensionering van de medewerker die jarenlang uitvoering heeft gegeven van de verordening leerlingenvervoer heeft de gemeente Haarlem bewust gekozen om via Forseti een medewerker in te huren op flexibele urenbasis. Hierbij is afgesproken dat het kantoor van Forseti te Rosmalen zorgdraagt voor het contact tussen deze medewerker gedurende de gehele week en ouders en vervoerders. De bereikbaarheid is optimaal en de flexibiliteit is gewaarborgd. Ouders en vervoerders hebben contact met de gemeente Haarlem zonder te merken dat het via Rosmalen loopt.
De medewerker heeft meer dan 15 jaar ervaring in diverse gemeenten en kent “het klappen van de zweep”. Met beperkte middelen wordt hierdoor een goede service gerealiseerd met een hoge efficiency.
Dit jaar is gewerkt in een combinatie tussen leerlingvervoer.nu en de papierenaanvragen. Volgend jaar zal alleen met leerlingvervoer.nu gewerkt worden.
In combinatie met de inzet van deze medewerker heeft Forseti de begeleiding verzorgd van de aanbesteding leerlingenvervoer voor 2 schooljaren. Dit is naar tevredenheid verlopen. Forseti verzorgt het contactbeheer met de 3 vervoerders.
De rol van de Gemeente Haarlem kan op deze wijze beperkt blijven tot beleid en regie.


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl