[30-09-2013]

Enthousiasme bij OV-Training voor Wmo-consulenten

Onbekend maakt onbemind. En om hier verandering in te brengen moeten juist de eerste aanspreekpunten voor Wmo’ers, de Wmo-consulenten, vertrouwd worden met het OV. Het doel van deze training is om Wmo-consulenten inzicht te geven in de huidige mogelijkheden en beperkingen van het openbaar vervoer in het algemeen en in hun regio. Met de kanteling - de nieuwe manier van werken die landelijk is ingezet - dragen gemeenten bij aan het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van burgers. Onze OV-training ondersteunt het geven van passend advies voor wat betreft het vervoer, door de deelnemers bij te praten over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer met een focus op de mogelijkheden voor mensen met een beperking.

Tijdens de training komen alle aspecten van het OV aan bod. Zo wordt stilgestaan bij de toegankelijkheid van het OV (haltes en bussen), maar ook bij de mogelijkheden om geschikte reisinformatie te verzamelen. Ook de werking van de OV-chipkaart, de voor- en nadelen van OV ten opzichte van Wmo-vervoer komen aan bod. Daarnaast maken de Wmo-consulenten een reis om het OV te ervaren vanuit de beleving van een cliënt.

Met trots kunnen we melden dat wij de afgelopen maanden diverse nieuwe deelnemers hebben mogen verwelkomen, waaronder Regio De Vallei, Gemeente Helmond (inclusief gemeenten Peelregio), Regio Noord-Veluwe, Gemeente Haarlem, gemeente Beverwijk, ROG plus, Gemeente Stichtse Vecht en Gemeente Westland. De training is verzorgd voor in totaal bijna 300 Wmo-consulenten. 

Een selectie uit de vele reacties die we ontvingen:

 
“Echt een eye-opener!”
 
"Het was een zeer leerzame dag. Er zal nu door de Wmo-consulenten anders gekeken worden naar de aanvraag voor een deeltaxipas.”

“In één dag alle ins- en outs van het OV- (en Wmo-)vervoer doorgronden en ervaren, zowel in theorie als praktijk.”

“Ik heb meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van het regulier OV ten aanzien van mensen met een functiebeperking. Op basis van de informatie uit de training denk ik dat ik mensen beter kan informeren over het gebruik van het regulier OV en dat is een winst.”

“Elke gemeente heeft baat bij een dergelijke training.”

Deze laatste opmerking staat niet op zich: uit een klein onderzoek onder de deelnemers blijkt dat maar liefst 93 procent onze OV-training aanbeveelt aan andere gemeenten. Deze reacties stimuleren ons om vooral verder te gaan met het geven van deze trainingen!

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden en/of contact opnemen met Harald Faber via (073) 523 10 60. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl