[09-04-2013]

Nieuw: Transitie AWBZ naar Wmo met de Wmo-flexpool

Volgens het nieuwe regeerakkoord gaan de AWBZ-functies Begeleiding en Persoonlijke Verzorging per 1 januari 2015 over naar de Wmo onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Idee hierachter is dat de ondersteuning van mensen het beste dicht bij de burger geregeld kan worden. Gemeenten kennen de burger beter en kunnen efficiënter werken doordat zij verbindingen in de buurt kunnen leggen. Gemeenten worden hierdoor steeds meer verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare groepen. Dit transitieproces vraagt bij hen om extra kennis en capaciteit.

Forseti ontwikkelt daarom een Wmo-flexpool. In deze flexpool bevinden zich kandidaten en specialisten met ruime ervaring met de Wmo en met deze transitie. Dit kunnen bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, uitvoerend medewerkers en projectleiders zijn. Zij zijn snel inzetbaar bij diverse gemeenten voor tijdelijke of structurele ondersteuning op uitvoerend, beleidsmatig of procesmatig niveau.

De kandidaten uit onze flexpool kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij:

  • het in kaart brengen van de markt (begeleidingsproces): inzicht verkrijgen in aantallen, behoeften, voorzieningen etc.;
  • het adviseren van de gemeente over hoe om te gaan met de kanteling en de transitie: wat betekent dit voor het uitvoeringsbeleid binnen de gemeente?;
  • het adviseren van de gemeente over eventuele besparingen. De kanteling geeft ruimte om budgetten daar in te zetten waar ze het hardst nodig zijn;
  • het vaststellen en actualiseren van het Wmo beleid en de vormgeving van de transitie;
  • het behandelen van aanvragen inzake de Wmo en de indicatiestelling;
  • het managen van het transitieproces door inzet van een project- of procesmanager.

Door ons netwerk in de markt van Wmo hebben wij een flexpool met uitsluitend professionals op dit vakgebied. Kan uw gemeente ondersteuning op locatie goed gebruiken om de transitie soepel en efficiënt te laten verlopen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke van de Ven via (073) 523 10 60.  
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl