[09-04-2013]

Nieuw: OV-Training voor Wmo-consulenten

Het deelnemen van Wmo’ers in de maatschappij komt centraal te staan, waarbij het zelfstandig reizen wordt gestimuleerd. In de praktijk blijkt dat veel Wmo’ers onvoldoende op de hoogte zijn van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Ook zien wij vaak dat Wmo-consulenten onvoldoende kennis en ervaring hebben met het OV.

Onbekend maakt onbemind! En om hier verandering in te brengen moeten juist de eerste aanspreekpunten voor Wmo’ers, de Wmo-consulenten, vertrouwd worden met het OV. Hiervoor heeft Forseti in samenwerking met zusterorganisatie Mobycon de ‘OV-training voor Wmo-consulenten’ ontwikkeld. Het doel van de training is de Wmo-consulenten bekender te maken met het OV en de toegankelijkheid ervan. Daarmee heeft de consulent de juiste informatie in handen en kan hij hiermee de cliënt adviseren en informeren over de mogelijkheden van het openbaar vervoer.

Tijdens de training komen alle aspecten van het OV aan bod. Zo wordt stilgestaan bij de toegankelijkheid van het OV (haltes en bussen), maar ook bij de mogelijkheden om geschikte reisinformatie te verzamelen. Ook de werking van de OV-chipkaart, de voor- en nadelen van OV ten opzichte van Wmo-vervoer komen aan bod. Daarnaast gaan de Wmo-consulenten een reis maken om het OV te ervaren. In de provincie Noord-Brabant zijn we deze maand gestart met de eerste vijf trainingen.

Lees meer over deze OV-training in de folder.

Meer informatie: Liesbeth van Alphen, (015) 214 78 99.

" Het was een zeer leerzame dag. Er zal nu door de wmo-consulenten anders gekeken worden naar de aanvraag voor een deeltaxipas."

Els, Wmo medewerker, gemeente Woensdrecht


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl