[04-04-2013]

AWBZ-vervoer: kansen voor samenwerking

AWBZ-instellingen zijn druk bezig maatregelen te nemen in hun AWBZ-vervoer om de ingevoerde bezuinigingen te kunnen opvangen. Gemeenten bereiden zich intussen voor op de decentralisatie van het AWBZ-vervoer naar het gemeentelijke domein. Bij deze uitdagingen kunnen partijen ook gezamenlijk optrekken, dat kan resulteren in een win-win situatie.

Onlangs heeft Forseti een interessante bijenkomst georganiseerd waarbij een gemeente en verschillende zorgaanbieders gezamenlijk stil hebben gestaan bij de uitdaging om het AWBZ-vervoer slimmer en efficiënter ter organiseren. De instellingen zijn genoodzaakt maatregelen te nemen die leiden tot lagere kosten, maar het ontbreekt hen aan inzicht in de aard en omvang van het totale vervoer en beschikbare oplossingen hiervoor. De gemeente wil graag inzicht krijgen in de aard en omvang van datzelfde vervoer, om zich voor te kunnen bereiden op de decentralisatie.

Op dat punt hebben deze partijen elkaar gevonden: door nu samen te werken bij het uitwerken van maatregelen slagen instellingen erin op korte termijn effectieve maatregelen uit te zetten die nu al leiden tot lagere vervoerkosten. Tegelijk profiteert de gemeente hiervan op langere termijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • inzicht in de aard en omvang van het AWBZ-vervoer
  • maatregelen om kostenbesparingen door te voeren
  • procesbegeleiding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Slotema. via (073) 523 10 60. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl