[04-04-2013]

Kostenbesparingen Regiotaxi en Wmo-vervoer

OV-autoriteiten en gemeenten verkennen in diverse regio’s de mogelijkheden om te besparen op het regiotaxivervoer. Forseti heeft voor een aantal van hen reeds de mogelijkheden op korte en lange termijn in kaart gebracht, inclusief de effecten van maatregelen.

Voor de korte termijn zien wij diverse kansen om kosten te besparen, bijvoorbeeld door na te gaan in welke mate er AWBZ-vervoer plaatsvindt binnen regiotaxi. Hoewel dit vervoer in de toekomst gedecentraliseerd gaat worden, ontvangen instellingen nog steeds budget om dit vervoer zelf te regelen. Door in overleg te treden met instellingen en gebruikers kunnen kosten worden bespaard.

Voor de langere termijn liggen er vooral kansen om de parallelliteit tegen te gaan tussen regiotaxi en het lijngebonden openbaar vervoer en een substitutie te realiseren van het taxivervoer naar het lijngebonden openbaar vervoer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Slotema via (073) 523 10 60. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl