[05-03-2013]

Quickscan leerlingenvervoer: meer met minder

Met een quickscan onderzoekt Forseti de mogelijkheden om meer uit uw leerlingenvervoer te halen. Enerzijds door te kijken of de huidige uitgaven verlaagd kunnen worden en anderzijds door te verkennen of de zelfredzaamheid van de leerlingen vergroot kan worden door de inzet van andere vervoermiddelen. Met de deskundigheid die wij in huis hebben zijn we in staat om aan de hand van de quickscan aanbevelingen te doen die leiden tot:

  • Een kostenverlaging in het leerlingenvervoer, plus de geschatte omvang daarvan;
  • Een rechtmatige uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer;
  • Het vormen van eenduidig beleid en het benutten van beleidsruimte;
  • Inzicht in de mogelijkheden van alternatieve vervoermogelijkheden in het leerlingenvervoer en de geleidelijke invoer ervan;
  • Het realiseren van een realistisch factuurbeheer conform contract;
  • Samenwerking met omliggende gemeenten;
  • Verbeteringen voor de volgende aanbesteding.

Voor meer informatie kijk hier of neem contact op met Marcel Slotema.

Kijk hier voor meer besparingstips 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl