[04-03-2013]

Doelgroepenvervoer op een keerpunt

Het hele doelgroepenvervoer staat op een keerpunt. Dat geldt ook voor het leerlingenvervoer. Door de decentralisatie van onder andere het AWBZ-vervoer naar gemeenten komen kosten en baten nog meer in één hand te liggen. Daarnaast staan financiën onder druk, moeten gemeenten meer samenwerken en is er een toegenomen aandacht voor zelfredzaamheid, waardoor burgers in groter mate gebruik moeten maken van voorliggende voorzieningen.

Dit leidt tot de vraag hoe het doelgroepenvervoer in de nabije toekomst slimmer en efficiënter georganiseerd kan worden. Voor het leerlingenvervoer ligt er een uitdaging om nog meer samen te werken en het vervoer te organiseren in samenhang met andere vormen van routevervoer, zoals AWBZ- en Wsw-vervoer. Hoewel deze vormen van vervoer qua doelgroep verschillen, leidt dat tot een efficiëntere inzet van voertuigen. Deze zoektocht leidt tot een keerpunt waar de regiefunctie van het vervoer op een andere wijze wordt georganiseerd, zoals ook is benoemd in dit artikel.

Forseti helpt u het doelgroepenvervoer efficiënter te organiseren, door:

  • Het uitvoeren van een vervoerkundige en organisatorische inventarisatie van vervoervormen;
  • Het verkennen van ambities bij betrokken stakeholders;
  • Het benoemen van beleidskeuzes;
  • Het analyseren van kansen voor efficiencyverhoging en het aanzetten tot een koersbepaling;
  • Het concreet uitwerken hiervan en begeleiden naar besluitvorming en implementatie.

In diverse regio’s (zoals Haaglanden, West-Friesland, De Vallei, Salland en Noordoost-Fryslân) voeren wij dergelijke onderzoeken al uit. De resultaten bieden input bij het maken van beleidskeuzes door gemeenten.

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Marcel Slotema.



 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl