[25-02-2013]

Benchmark en intervisie leerlingenvervoer op maat

Al meerdere jaren voert Forseti een benchmarkonderzoek leerlingenvervoer uit onder alle Nederlandse gemeenten. De resultaten geven een beeld van landelijke cijfers met onderscheid naar omvang van de gemeente. De conclusies van deze jaarlijkse benchmark worden op dit moment in een managementsamenvatting gedeeld met de deelnemers aan de benchmark. Dit zijn resultaten van gemiddelden over alle deelnemende gemeenten.

Forseti biedt gemeenten nu de mogelijkheid om een benchmark op maat te krijgen. U kunt zich hiervoor aanmelden, eventueel samen met andere gemeenten. Omdat de kracht van de benchmark ook zit in het leren van elkaar, is hieraan een intervisiemoment gekoppeld. Daarin zijn de resultaten van de deelnemende gemeenten opgenomen en is er interactie over mogelijke verbeterpunten. Vanuit Forseti wordt dit ondersteund door Jeroen Peters, juridisch specialist leerlingenvervoer.

Wilt u in korte tijd uw kennis en grip op het leerlingenvervoer versterken? Dat kan met een benchmark op maat voor uw gemeente. Gevolgd door een intervisiemoment met andere gemeenten. Geheel onder begeleiding van onze deskundige adviseur Jeroen Peters.

Geïnteresseerd en wenst u meer informatie, neemt u contact op via info@forseti.nl
of bel ons (073) 523 10 60. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl