[06-11-2012]

Kosten taxibranche stijgen 6,5 procent in 2013

NEA heeft berekend dat voor 2013 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 6,5% gaan stijgen. Dit is hoger dan de CBS index. De belangrijkste reden daarvoor is de loonstijging van het taxipersoneel. Vier jaar geleden maakten werkgevers en werknemers de cao-afspraak dat de lonen van chauffeurs stapsgewijs zouden stijgen. Zij vonden destijds de lonen te laag voor het verantwoordelijke werk van de chauffeur. 2013 is het laatste jaar van de afspraak over de loonstijging. Het gemiddelde loon van een chauffeur op fulltime basis zal in 2013 € 1.940 bruto per maand bedragen.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie, en de eventuele aanschaf van een boordcomputer. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn ook niet bij de ramingen betrokken.

In opdracht van Sociaal Fonds Taxi heeft NEA een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken.

Het complete rapport kunt u online bekijken op www.sociaalfondstaxi.nl/neaindex. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl