[06-11-2012]

Aanbestedingswet aangenomen door Eerste Kamer

Ingediende moties

Op 23 oktober is de aanbestedingswet inhoudelijk behandeld in de Eerste Kamer. De drie moties die toen zijn ingediend, zijn op 30 oktober alle drie aangenomen. Het betreft een motie waarin de regering verzocht wordt decentrale overheden aan te moedigen in hun beleid op te nemen dat zij tenminste 5% langdurig werklozen en/of arbeidsgehandicapten inschakelen bij de uitvoering van werken en diensten, conform het beleid dat het Rijk voert.

Daarnaast werd gestemd over een motie met betrekking tot TenderNed. In deze motie wordt de regering verzocht er voor zorg te dragen dat het verstrekken van informatie, inclusief het inschrijven, op verzoek van aanbestedende diensten, niet ten laste kan worden gebracht van de inschrijvers.

Een laatste motie had betrekking op de naleving van verplichtingen aangaande arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden.

Wat gaat er veranderen

Het wetsvoorstel verplicht aanbestedende diensten bij Europese aanbestedingen om het criterium van 'economisch meest voordelige inschrijving' te hanteren. Hierdoor worden kwaliteit en duurzaamheid belangrijke gunningsfactoren. Daarnaast moeten aanbestedende diensten veel van hun keuzes in de aanbestedingsprocedure gaan motiveren. Gebruik van de Gids Proportionaliteit is verplicht. Ook gelden nu regels voor opdrachten onder de drempels.

Ook verbiedt de wet het onnodig samenvoegen van opdrachten, zodat er meer inschrijfmogelijkheden ontstaan voor kleine ondernemers. Daarnaast wordt het inschrijven vereenvoudigd.
Sinds september 2012 kunnen overheden hun aanbestedingen publiceren op TenderNed waar ondernemingen zich gratis op kunnen inschrijven. Onderdeel van de nieuwe aanbestedingswet is het verplicht gebruik van de publicatiemodule van TenderNed. Dit geldt voor alle opdrachten die in Nederland openbaar worden aangekondigd en voor alle Europese aanbestedingen.

Inwerkingtreding

?De wet zal binnen enkele weken gepubliceerd worden in het Staatsblad en treedt, gelijk met het Aanbestedingsbesluit, op een later te bepalen tijdstip in werking. Het conceptbesluit is vorige week met de Eerste Kamer besproken. Daarna heeft minister Verhagen het voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Een aantal zaken uit de Aanbestedingswet (verplicht gebruik ARW, model Eigen verklaring en verplicht gebruikĀ Gids proportionaliteit) wordt in dit Aanbestedingsbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur - AMvB) geregeld.

De minister verwacht de wet op 1 januari 2013 in werking te kunnen laten treden.
De inwerkingtreding is afhankelijk van wanneer hij (zijn opvolger) het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit ontvangt en wat de inhoud van het advies is. Een aanbestedingsprocedure die al is gestart mag worden afgerond onder de oude regelgeving en valt nog niet onder de nieuwe wet.

Door: Karin van den Brand, Kenniscentrum Europa decentraal.

Bronnen:

Website Pianoo, Eerste Kamer neemt aanbestedingswet aan, 30 oktober 2012.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europa decentraal, Eerste Kamer behandelt Aanbestedingswet, 26 oktober 2012.
Binnenlands Bestuur, 'Aanbestedingswet kan op 1 januari in werking treden', 31 oktober 2012.
Gemeente.nu, 'Wijzigingen aanbestedingswet op een rij', 1 november 2012.
Wetsvoorstel Aanbestedingswet 20.
Europa decentraal, dossier aanbestedingen.
Europa decentraal, aanbestedingswet.
Website Pianoo, ingediende moties.
Website TenderNed

Bron artikel: Europa decentraal 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl