[10-10-2012]

Passend onderwijs gaat definitief door

De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 oktober het wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen. Met de aanname van het wetsvoorstel gaat de zorgplicht voor scholen per 1 augustus 2014 in. Veel partijen uit het onderwijsveld zijn al hard bezig met de voorbereidingen op een zorgvuldige invoering van passend onderwijs. Deze en alle andere partijen kunnen nu definitief verder met de invoering. De Eerste Kamer heeft ook een aantal moties aangenomen bij het wetsvoorstel. Verder heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel kwaliteit in het (voortgezet) onderwijs. 

Meer informatie hierover vindt u hier! 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl