[09-10-2012]

Forseti doet onderzoek naar AWBZ-vervoer gemeente Den Haag

Forseti is gestart met een inventariserend onderzoek over de aard en omvang van het AWBZ-vervoer van Haagse cliënten. De gemeente bereidt zich voor op de verwachte decentralisatie en wil met het onderzoek meer inzicht in de aard en omvang van dit cliëntenvervoer. 

Daarom worden vervoerstromen in kaart gebracht. Forseti betrekt ook instellingen actief in het onderzoek, zodat zij (wellicht gezamenlijk) acties kunnen ondernemen om te besparen op het cliëntenvervoer per 1 januari 2013. Tot slot verkennen wij eveneens de samenhang met andere vormen van het doelgroepenvervoer, zoals de Haagse Taxibus.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Marcel Slotema. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl