[19-09-2012]

Leerlingenvervoer hoeft niet altijd per taxi: het kan ook anders

Afgelopen zomer ontstond tumult over het bericht dat gemeenten fors bezuinigen op de kosten voor het leerlingenvervoer. Dit zou ten koste gaan van de kwaliteit van het vervoer en kinderen zouden niet meer op school kunnen komen. De SP en Christenunie hebben hierover vragen gesteld aan Minister Van Bijsterveldt. 

De minister antwoordt terecht dat het voor gemeenten een wettelijke taak is om vervoer te bekostigen als aan voorwaarden is voldaan. Het is echter geen wettelijke taak om dit aangepast vervoer met taxi’s of busjes te laten zijn. Aangepast vervoer is voorgeschreven voor die leerlingen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Deze discussie is erg actueel: kostenverlagingen en het verhogen van zelfredzaamheid zijn kernwoorden die nu centraal staan binnen het leerlingenvervoer. Forseti heeft al veel gemeenten ondersteund bij het proces dat ertoe leidt dat de Regeling leerlingenvervoer wordt uitgevoerd zoals zij bedoeld is: een vergoeding voor dat vervoer dat passend is voor de leerling. Dat leidt soms tot weerstand, omdat in grotere mate een beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid van ouders en leerlingen op een andere wijze naar school (moeten) reizen. Maar dit leidt wel tot lagere kosten en biedt leerlingen die het aankunnen meer kans zich te ontplooien. Een win-win situatie!

Voor diverse gemeenten heeft Forseti middels een Quickscan leerlingenvervoer inzichtelijk gemaakt dat fors besparingen echt haalbaar zijn. Onze quickscan kijkt kritisch naar de kosten van uw leerlingenvervoer en biedt:

  • een analyse van het beleidskader en de werkwijze in de uitvoering ten opzichte van dat beleidskader;
  • een verkenning van de mogelijkheden van alternatief vervoer, zoals openbaar vervoer en fiets;
  • een analyse van het vervoercontract en de wijze waarop dat wordt beheerd;
  • concrete adviezen voor te nemen vervolgstappen om de kostenbesparing daadwerkelijk te realiseren.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij voor u haalbare quickwins in kaart kunnen brengen en zijn uw partner om de besparing en omslag in denken daadwerkelijk te realiseren! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Slotema (m.slotema@forseti.nl).

  
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl