[10-09-2012]

Aanvullende bekostiging invoering passend onderwijs

Werkagenda opstellen

Samenwerkingsverbanden en scholen krijgen een jaar extra de tijd om passend onderwijs in te voeren. Met het jaar extra kunnen de samenwerkende schoolbesturen inhoudelijk vormgeven aan passend onderwijs. Om subsidie te ontvangen vraagt minister Van Bijsterveldt daarom een werkagenda op te stellen. De werkagenda bevat in ieder geval informatie over het proces en de planning voor de inrichting van het samenwerkingsverband, het ondersteuningsplan en het hieraan gerelateerde personeelsplan. Ook de instellingen in cluster 1 en 2 moeten een werkagenda inleveren om aanvullende bekostiging te ontvangen. In de werkagenda geven zij onder meer aan hoe de samenwerking met de samenwerkingsverbanden wordt vormgegeven. De werkagenda’s vormen de basis voor overleg met de accountmanagers van het ministerie van OCW.

Aanvraag extra bekostiging

De regeling is een vervolg op de huidige ‘10-euroregeling’. Het bevoegd gezag van een contactschool van het samenwerkingsverband in oprichting krijgt 10 euro per bekostigde leerling. Het bevoegd gezag heeft tot 1 oktober 2012 de tijd om een aanvraag bij DUO in te dienen. In cluster 1 en 2 kan het bevoegd gezag van een instelling tot 31 december 2012 een aanvraag indienen. Samenwerkingsverbanden kunnen het geld in november 2012 en instellingen in cluster 1 en 2 in februari 2013 verwachten.

Bron: passendonderwijs.nl   
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl