[25-06-2012]

Substitutie Wmo naar OV

Er ligt een uitdaging voor gemeenten om meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer als voorliggende vervoervoorziening. Ondertussen weten we dat een deel van de Wmo-reizigers al gebruik maakt van het reguliere openbaar vervoer.  In Noord-Brabant werken gemeenten, regio’s en provincie succesvol aan het realiseren van een substitutie van Regiotaxi naar OV. Lees meer.

Forseti voert samen met zusterorganisatie Mobycon het Programmamanagement “Substitutie van Wmo-vervoer naar het OV’ uit. Dit programma is erop gericht om de mentale toegankelijkheid onder de Wmo-doelgroep te vergroten. Diverse acties zijn gericht op het realiseren van een substitutie naar het reguliere OV. Het convenant Regiotaxi is hiervoor de basis, omdat provincie en gemeenten hierin afspraken hebben vastgelegd waardoor zij een gezamenlijk doel hebben om deze substitutie te realiseren. Inmiddels is een monitoringsdashboard ingericht, die continue de vervoerontwikkelingen in kaart brengt.

Ook geïnteresseerd in deze mogelijkheden? Wij helpen u graag bij het opstellen van concrete acties die resulteren in een daadwerkelijke substitutie van Wmo‘ers naar het reguliere OV.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Slotema.


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl