[25-06-2012]

AWBZ-vervoer: ga niet stilzitten, maar kom in actie

De decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten per 2013 is van de baan, maar het ziet er naar uit dat dit enkel een uitstel is in plaats van afstel. Instellingen blijven voorlopig dus opdrachtgever voor het vervoer, maar  krijgen per 2013 te maken met lagere budgetten voor het vervoer. Forseti adviseert gemeenten en instellingen gezamenlijk het AWBZ-vervoer efficiënter en beter beheer(s)baar te maken. Breng het vervoer in beeld en krijg meer grip op de kosten!

Forseti heeft een aanpak voor u die resulteert in:

  • uw vervoersituatie snel in beeld;
  • een efficiënte uitvoering en professioneler contractbeheer;
  • aandragen en implementeren van een slimme organisatiestrategie.

Instellingen hebben nu te maken met een complexe vergoeding voor de vervoerkosten.
Voor verschillende indicaties bestaan verschillende normbedragen. Deze vergoeding is voor instelling lang niet kostendekkend. Echter bestaat de mogelijkheid om op basis van nacalculatie een groot deel van de meerkosten vergoed te krijgen. Hierdoor hebben zij weinig prikkels om bij het vervoer te streven naar een optimaal efficiënte uitvoering.

Dat gaat veranderen. Normbedragen worden gelijkgetrokken en gereduceerd en de mogelijkheid voor nacalculatie vervalt. Aangezien de vervoerkosten circa 30% bedragen van de totale zorgkosten, is er voor hen een financiële noodzaak het vervoer anders aan te pakken: efficiënter en beter beheer(s)baar.  De ervaring leert bovendien dat het vervoer vaak versnipperd is georganiseerd en dat op managementniveau inzicht ontbreekt in de beheer(s)baarheid ervan.

Forseti helpt u bij het in kaart brengen van de vervoersituatie en meer grip te krijgen op de kosten van het vervoer. Tevens ligt er een uitdaging voor instellingen en gemeenten om gezamenlijk dit vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren, in te kopen en te beheren. Dit doen wij aan de hand van een stappenplan:

Stap 1: inzicht in de stand van zaken

Voor de korte termijn is het belangrijk om het AWBZ-vervoer in kaart te krijgen en quick wins te realiseren. Hiervoor moet eerst inzicht bestaan in de doelgroep, reispatronen, taakverdelingen, vervoercontracten en de huidige vervoerkosten. Forseti heeft hiervoor een scan ontwikkeld. Wij brengen voor u de huidige stand van zaken overzichtelijk in kaart op basis van beschikbare informatie.

Stap 2: meer grip op vervoer

Het is een gezamenlijk belang voor instellingen en gemeenten om nu de kosten te verlagen en meer grip te hebben op het vervoer. Forseti helpt u de vervoerkosten te verlagen door vervoer slim te organiseren en in te kopen, meer grip te houden op het bestelproces en een goede monitoring van het vervoer. De inzet van onze software leidt tot lagere kosten en lagere werklasten.

Stap 3: beleidskeuzes maken

Voor de langere termijn ligt er een kans voor gemeenten en instellingen om het AWBZ-vervoer integraal te betrekken binnen keuzes die gemaakt moeten worden rond de zorg.

De locatie van zorg en zorgtijden beïnvloeden immers het vervoer.  Keuze die gemaakt kunnen worden zijn:

  • mate waarin partijen zelf regie wil / kan voeren;
  • mate van samenwerking met ander doelgroepenvervoer, zoals het leerlingenvervoer;
  • mate van samenwerking met andere gemeenten.

Forseti helpt u bij het maken van deze keuzes en het opstellen van een duidelijke visie, met oog daarbij voor de noodzakelijke besparing, kwaliteit en beheersbaarheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Slotema. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl