[25-06-2012]

Conversatietool Wmo-vervoer en leerlingenvervoer

Als opdrachtgever van Wmo- of leerlingenvervoer heeft u vast wel eens te maken gehad met onbegrip over de aanpak of over een idee van een vervoerder, reiziger of aanbeste-dende partij. En dat terwijl u uiteindelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen heeft: kwalita-tief goed contractvervoer voor de reiziger! Daarom heeft het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) de conversatietool ontwikkeld om te werken aan vertrouwen, openheid en begrip bij sleutelpersonen binnen contractvervoer. Forseti ondersteunt dit initiatief en daarom wijzen wij graag op dit instrument.

Waarom een conversatietool?

Goed contractvervoer wordt vormgegeven binnen de driehoek 'reiziger –vervoerder-aanbesteder'. Vertrouwen, openheid en begrip zijn sleutelwoorden binnen deze werkrelatie. De verschillende belangen van de betrokkenen én het feit dat gesprekken vaak binnen contractuele setting plaatsvinden en/of bij problemen in de uitvoer, maakt het soms lastig om rustig en onderzoekend met elkaar in gesprek te gaan over de achterliggende beweegredenen van elkaars keuzes.

Wat is het?

Om een onderzoekend gesprek te faciliteren heeft het KpVV (samen met reizigers, ver-voerders en aanbestedende partijen) de conversatietool ontwikkeld. Een tool om op een lichte, plezierige manier met elkaar in gesprek te gaan over nieuwe thema's, vraagstukken, dilemma's en kansen. Uitkomsten zijn concreet te gebruiken om vervoer te verbeteren en dragen bij aan een beter wederzijds begrip.

Voor wie?

De tool wordt bij voorkeur gebruikt door de partijen uit de driehoek van uw regeling. Voor leerlingenvervoer zijn dat vertegenwoordigers van de leerlingen, vervoerbedrijf en gemeente, eventueel de scholen. Voor Wmo-vervoer vertegenwoordigers van de reizigers, vervoerder en de gemeente (indien van toepassingen samenwerking met provincie of stadsregio).

Resultaat?

Na zo'n anderhalf uur, heeft u gegarandeerd meer inzicht in elkaars positie / begrijpt u elkaars keuzes en dilemma's. Hoort u van elkaar wat goed de ander goed vindt gaan en wat beter kan rond het leerlingenvervoer of Wmo-vervoer. Ook leert u op persoonlijk vlak elkaars kwaliteiten kennen, zoekt u samen naar nieuwe mogelijkheden, komt u tot concrete acties en bovenal: heeft u een basis gelegd voor een stevigere vertrouwensrelatie.

Indien u interesse heeft in de conversatietool kunt u contact met ons opnemen via
(073) 23 10 60 of info@forseti.nl. Indien u interesse heeft komt een spelbegeleider van het KpVV samen met onze adviseur de conversatietool kosteloos bij u toepassen.


Meer informatie over de conversatietool is te vinden op
http://formulieren.naarbetercontractvervoer.nl/conversatietool/ 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl