[22-05-2012]

Invoering passend onderwijs jaar uitgesteld

De invoering van het passend onderwijs wordt een jaar uitgesteld. Schoolbesturen krijgen twee jaar (2012-2013 en 2013-2014) de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel.

Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de zorgplicht ingevoerd.

Eerste Kamer?

Dit invoeringsschema kan alleen worden gehaald als de Eerste Kamer de wet vóór 1 augustus aanneemt.
Meer informatie: 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl