[22-05-2012]

Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen

Op dinsdag 19 juni a.s. wordt de eerste editie van het Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen georganiseerd in de Philharmonie te Haarlem.
Een unieke gelegenheid om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen van de huidige aanbestedingsmethodiek in de taxibranche.
 
Harald Faber neemt de volgende presentatie voor zijn rekening:
‘Afspraak is afspraak’? Door Harald Faber, directeur Forseti
•   Hoe is het gesteld met naleving door opdrachtgever en opdrachtnemer?
•   Klachtenmanagement
•   Bonus Malus regelingen
 
Meer informatie over dit congres plus de overige sprekers vindt u hier. 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl