[24-04-2012]

Wet Passend onderwijs door Tweede kamer aangenomen

Met de goedkeuring door de Tweede kamer is de invoering van de wet Passend onderwijs weer een stap dichterbij gekomen. De invoering van deze Wet heeft ook grote gevolgen voor het leerlingenvoer en geconcludeerd kan worden dat met deze gevolgen de kosten van het leerlingenvervoer nog lastiger te beheersen zijn. Via www.passendonderwijs.nl kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent deze wetswijziging.
 
Een kort overzicht met de gevolgen van de invoering van de Wet Passend onderwijs voor het leerlingenvervoer:
  • Leerlingen uit het VSO hebben niet meer automatisch recht op leerlingenvervoer. Te verwachten valt dat er een groot aantal van deze leerlingen een beroep zal doen op vervoer op basis van handicap (titel 6 van de verordening) of de hardheidsclausule.
  • Met de invoering van nieuwe (grotere) samenwerkingsverbanden kan ook het vervoer naar de dichtstbijzijnde school over een grotere afstand moeten plaatsvinden. De samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op waarin dit alles is geregeld, hierover kunnen de gemeenten meespreken maar de uiteindelijke beslissing is bij het samenwerkingsverband.
  • Scholen geven door middel van een ondersteuningsprofiel aan wat zij wel en niet kunnen bieden aan ondersteuning voor leerlingen, om te bepalen of er een dichterbij gelegen toegankelijke school is, zullen deze ondersteuningsprofielen door de gemeente in het kader van het leerlingenvervoer moeten worden beoordeeld.  Het moeten vervoeren over grotere afstanden kan hiervan een gevolg zijn.
Waarschijnlijk zullen er één of meerdere landelijk samenwerkingsverbanden ontstaan, het leerlingenvervoer over (zeer) grote afstanden zal hiervan het gevolg 


 
Forseti | Hoff van Hollantlaan 6 | 5243 SR Rosmalen | t (073) 523 10 60 | info@forseti.nl | www.forseti.nl